• Home
 • FAQ CAO categoriën: loon

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Wat ga ik verdienen?

Zie hiervoor de meest recente salarisschalen van je CAO.

Ga ervan uit dat je binnen hetzelfde werkveld er bij een nieuwe arbeidsovereenkomst in ieder geval er niet op achteruit gaat en onderhandel over een van tevoren door jezelf vastgesteld doel over wat je wilt verdienen en welke aanvullende arbeidsvoorwaarden. Maak de lijst zo compleet mogelijk, zodat je alles mee neemt in je wensen. Let vooral op als er een andere CAO van toepassing wordt.

 

Heb ik recht op een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer?

De meeste cao’s regelen een vergoeding voor woon-werkverkeer.

CAO Huisartsenzorg

Op grond van art. 6.2 sub b van de CAO Huisartsenzorg ontvang je een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Het gaat dan om de meest gebruikelijke afstand van huis naar werk, vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. Dit houdt in dat bij een woon-werkafstand van 25 kilometer, je voor een werkdag 40 kilometer vergoed krijgt (25-5 = 20, dit maal 2).

CAO Ziekenhuizen

Op grond van art. 12.1.1. van de CAO Ziekenhuizen bedraagt de vergoeding voor woon-werkverkeer tenminste € 0,08 per kilometer, met een maximale reisafstand van 30 km. In de CAO Gezondheidscentra: hoofdstuk IX, artikel 38.

Ik neem halverwege het jaar ontslag. Heb ik recht op een eindejaarsuitkering?

Als je tijdens een kalenderjaar vertrekt (en dus op 31 december niet meer in dienst bent bij je werkgever), heb je recht op een evenredig deel van de eindejaarsuitkering.

Zie bijvoorbeeld de CAO huisartsenzorg 4.11 of de CAO ziekenhuizen 7.4.1.

In de CAO gezondheidscentra: hoofdstuk II, artikel 28c.

 

Heb ik recht op vakantietoeslag en zo ja, wanneer krijg ik die?

Je hebt recht op 8 procent vakantietoeslag berekend over je jaarsalaris. De precieze berekeningsgrondslag daarvoor staat in de diverse CAO’s.

Op grond van de meeste CAO’s ontvang je je vakantiegeld in de maand mei. Als je werkgever je vakantiegeld niet (volledig) uitbetaalt, verlies je na twee jaar het recht daarop. Spreek hem daar dus tijdig op aan.

Meer informatie vind je in je cao (bijvoorbeeld Cao Huisartsenzorg 4.7 en Cao Ziekenhuizen 7.5.1. In de Cao gezondheidscentra: hoofdstuk II, artikel 28.

 

Hoe wordt mijn loon bepaald?

Je loon wordt onder meer bepaald op grond van:

 • De inschaling in de toepasselijke Cao op grond van de functiewaardering
  Zie in de Cao Huisartsenzorg artikel 4.3 – 4.5 / Hoofdstuk 11, functiewaardering / bijlage 14 van de Cao en Cao Ziekenhuizen hoofdstuk 7 / Bijlagen salarisschalen / Bijlage D). In de Cao gezondheidscentra is dit opgenomen in de Uitvoeringsregeling Salariëring.
 • Je werkervaring
  In de regel krijg je (tot aan het bijbehorende maximum) binnen de schaal waarin je bent ingedeeld jaarlijks een salarisverhoging, met als periodiekdatum de datum van indiensttreding. Deze leidraad kun je ook toepassen als je een nieuwe functie of baan accepteert; één jaar werkervaring wordt dan gehonoreerd met één periodiek extra. Zie bijvoorbeeld Cao Huisartsenzorg 4.4, 4.6 en Cao Ziekenhuizen 7.1.4 en 7 ) ). In de Cao gezondheidscentra is dit opgenomen in de Uitvoeringsregeling Salariëring.
 • De toeslagen die je krijgt voor het werken op onregelmatige werktijden en voor het verrichten van overwerk (zie bijvoorbeeld Cao huisartsenzorg 4.8 – 4.10, Cao ziekenhuizen hoofdstuk 9, 10 en 11) en de triagetoeslag in de Cao Huisartsenzorg. In de Cao gezondheidscentra is dit opgenomen in de Uitvoeringsregeling, hoofdstuk 2, B en C.
 • Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
  Zie bijvoorbeeld Cao huisartsenzorg 4.10 – 4.11 en Cao ziekenhuizen 7.4 – 7.4. . In de Cao gezondheidscentra: hoofdstuk II, de artikelen 28 en 28c.

Overname van de praktijk

Bij overname van de praktijk gaan de rechten en verplichtingen over op de nieuwe werkgever. Uitgangspunt is in ieder geval dat de arbeidsvoorwaarden er niet op achteruit gaan. Het aantal dienstjaren blijft dan ook gewoon staan. De nieuwe werkgever vraagt vaak toch om een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Dat maakt niet uit voor de opgebouwde rechten en dienstjaren. Als het goed is staan deze ook altijd nog op de loonstrook. En bovendien kun je dit altijd aantonen met het vorige contract. Het is wel van groot belang om de nieuwe arbeidsovereenkomst goed te controleren en te zien of daar geen ongunstigere arbeidsvoorwaarden in staan; daar hoef je immers niet mee in te stemmen. Denk dan aan werktijden, vakantieopname etc. Het is uiteraard ook mogelijk om in een nieuwe arbeidsovereenkomst op te nemen dat deze is voortgezet na overname van de praktijk en dat de datum van indiensttreding (de anciënniteitsdatum) blijft zoals deze was.

Nieuw contract bij overname praktijk/ leeftijdsgebonden dagen

Als er sprake is van overname van de praktijk, dan blijven oude aanspraken , de overgangsregeling, geldig. Kies je zelf voor een nieuwe werkgever, dus een nieuw contract, dan geldt dit niet. Probeer in ieder geval te onderhandelen over de leeftijdsuren, als je deze hebt; je wilt er niet zo maar op achter uitgaan! Maar bij een nieuw contract gelden in principe nieuwe afspraken. Hopelijk kom je er samen met je nieuwe werkgever op een goede manier uit.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op