• Home
  • FAQ CAO categoriën: loon

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Heb ik recht op een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer?

De meeste cao’s regelen een vergoeding voor woon-werkverkeer. Op grond van art. 6.2 sub b van de CAO Huisartsenzorg ontvang je een reiskostenvergoeding van 0,19 per kilometer. Het gaat dan om de meest gebruikelijke afstand van huis naar werk, vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. Dit houdt in dat bij een woon-werkafstand van 25 kilometer, je voor een werkdag 40 kilometer vergoed krijgt (25-5 = 20, dit maal 2).

Op grond van art. 12.1.1. van de CAO Ziekenhuizen bedraagt de vergoeding voor woon-werkverkeer tenminste 8 cent per kilometer, met een maximale reisafstand van 30 km. In de CAO Gezondheidscentra: hoofdstuk IX, artikel 38)

Ik neem halverwege het jaar ontslag. Heb ik recht op een eindejaarsuitkering?

Als je tijdens een kalenderjaar vertrekt (en dus op 31 december niet meer in dienst bent bij je werkgever), heb je recht op een evenredig deel van de eindejaarsuitkering. Zie bijv. de Cao huisartsenzorg 4.11 of de Cao ziekenhuizen 7.4.1. In de Cao gezondheidscentra: hoofdstuk II,artikel 28c.)

Heb ik recht op vakantietoeslag en zo ja, wanneer krijg ik die?

Je hebt recht op 8 procent vakantietoeslag berekend over je jaarsalaris, de precieze berekeningsgrondslag daarvoor staat in de diverse Cao’s . Op grond van de meeste cao’s ontvang je je vakantiegeld in de maand mei. Als je werkgever je vakantiegeld niet (volledig) uitbetaalt, verlies je na twee jaar het recht daarop. Spreek hem daar dus tijdig op aan. Meer informatie vind je in je cao (bijv. Cao Huisartsenzorg 4.7 en Cao Ziekenhuizen 7.5.1. In de Cao gezondheidscentra: hoofdstuk II, artikel 28.

Hoe wordt mijn loon bepaald?

Je loon wordt onder meer bepaald op grond van:

  • De inschaling in de toepasselijke Cao op grond van de functiewaardering. Zie in de Cao Huisartsenzorg artikel 4.3 – 4.5 / Hoofdstuk 11, functiewaardering / bijlage 14 van de en Cao Ziekenhuizen hoofdstuk 7 / Bijlagen salarisschalen / Bijlage D). In de Cao gezondheidscentra is dit opgenomen in de Uitvoeringsregeling Salariëring.
  • Je werkervaring. In de regel krijg je (tot aan het bijbehorende maximum) binnen de schaal waarin je bent ingedeeld jaarlijks een salarisverhoging, met als periodiekdatum de datum van indiensttreding. Deze leidraad kun je ook toepassen als je een nieuwe functie of baan accepteert; één jaar werkervaring wordt dan gehonoreerd met één periodiek extra. Zie bijv. Cao Huisartsenzorg 4.4, 4.6 en Cao Ziekenhuizen 7.1.4 en 7 ) ). In de Cao gezondheidscentra is dit opgenomen in de Uitvoeringsregeling Salariëring.
  • De toeslagen die je krijgt voor het werken op onregelmatige werktijden en voor het verrichten van overwerk (zie bijv. Cao huisartsenzorg 4.8 – 4.10, Cao ziekenhuizen hoofdstuk 9, 10 en 11) en de triagetoeslag in de Cao Huisartsenzorg. In de Cao gezondheidscentra is dit opgenomen in de Uitvoeringsregeling, hoofdstuk 2, B en C.
  • Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Zie bijv. Cao huisartsenzorg 4.10 – 4.11 en Cao ziekenhuizen 7.4 – 7.4. . In de Cao gezondheidscentra: hoofdstuk II, de artikelen 28 en 28c.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op