• Home
 • FAQ CAO categoriën: functionering-en-beoordeling

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Wat gebeurt er na een gesprek?

Zorg ervoor dat je na het gesprek je conclusies en voornemens voor jezelf nog eens goed op rij zet en het gespreksverslag opvraagt en toetst.

Als het gespreksverslag volgens jou niet correct is, bespreek dit dan met je leidinggevende. Teken niet voor akkoord als je het niet eens bent met het verslag.

 

Hebben jullie tips voor een goed gesprek?

 • Stel aan de hand van de bespreekpunten van jou en je leidinggevende gezamenlijk een agenda op.
 • Houd voor ogen dat het functioneringsgesprek niet bedoeld is om je te beoordelen, maar om mogelijkheden te zoeken om jouw functioneren te verbeteren. Zo is het gemakkelijker om kritiek te accepteren. Schiet in ieder geval niet in de verdediging.
 • Vraag door en evalueer totdat je precies weet wat jouw leidinggevende bedoelt met zijn feedback.
 • Zorg ervoor dat je ook je eigen punten inbrengt en dat jouw leidinggevende ze begrijpt.
 • Zorg dat je concreet bent in het gesprek, zowel bij de bespreking van het functioneren van jou en jouw omgeving als bij het maken van afspraken.
 • Maak afspraken over de verslaglegging.

 

Hoe bereid ik me goed voor op een gesprek?

Het is belangrijk dat je het gesprek goed voorbereidt.

Tips

 • Bepaal welk doel je wilt bereiken met het gesprek en met welke afspraken je ‘de deur uit wilt komen’.
 • Maak voor jezelf duidelijk waar je goed en waar je minder goed in bent. Bepaal welke verbeteringen je wilt realiseren en wat je daarvoor nodig hebt.
 • Voorbeelden van verbeteringen die je wilt realiseren zijn bijvoorbeeld vakinhoudelijk, administratief of communicatief. Het kan gaan om het organiseren van je werk of om het plannen van je loopbaan. Om die verbeteringen te realiseren kun je (een vergoeding voor) scholing of begeleiding nodig hebben.
 • Verbeteringen kunnen ook gekoppeld zijn aan de sfeer op je werk of de samenwerking met collega’s.
 • Laat je leidinggevende vooraf weten waarover je het wilt hebben.

 

Wie neemt het initiatief tot zulke gesprekken?

Jij of jouw leidinggevende kunnen allebei het initiatief nemen voor een functioneringsgesprek. Daarin kunnen jullie vrijelijk de werksituatie spreken, inclusief het functioneren van de werknemer en werkgever. Doel ervan is het verbeteren van het functioneren en ook de onderlinge samenwerking en aansturing (en niet het beoordelen ervan). De effectiviteit van het gesprek zal toenemen als zowel jij als jouw leidinggevende een inbreng hebben.

Bij een beoordelingsgesprek ligt de nadruk op de beoordeling en is dit vaak gekoppeld aan het al dan niet aanpassen van het salaris en eventueel het maken van afspraken over het functioneren.

 

Is er een verschil tussen een functionerings- en een beoordelingsgesprek?

Ja, er is een verschil.

In de wet zijn deze niet geregeld. In de CAO Huisartsenzorg staat in artikel 4.6.a dat er jaarlijks een beoordelingsgesprek wordt gevoerd. Bij een positieve of neutrale beoordeling volgt de toekenning van een periodiek in de schaal, voor zover het maximum van de schaal nog niet is bereikt. Indien er geen gesprek plaatsvindt, moet de werkgever het periodiek ook toekennen.

Functioneringsgesprek

In een functioneringsgesprek kunnen jij en jouw leidinggevende vrijelijk de werksituatie spreken, inclusief het functioneren van de werknemer en werkgever. Doel ervan is het verbeteren van het functioneren en ook de onderlinge samenwerking en aansturing (en niet het beoordelen ervan). De effectiviteit van het gesprek zal toenemen als zowel jij als jouw leidinggevende een inbreng hebben.

Beoordelingsgesprek

Bij een beoordelingsgesprek ligt de nadruk op de beoordeling en is dit vaak gekoppeld aan het al dan niet aanpassen van het salaris en eventueel het maken van afspraken over het functioneren.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg