• Home
  • FAQ CAO categoriën: arbeidsvoorwaarden

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Moet de werkgever een hepatitis-B injectie voor de werknemer vergoeden?

De noodzakelijke inentingen tegen beroepsziekten komen voor rekening en verantwoording van de werkgever.

Zie bijvoorbeeld artikel 10.2 van de Cao Huisartsenzorg.

 

Mag een doktersassistent wel of niet bij patiënten thuis de griepprik geven?

Ja, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden hebben te maken met de Wet BIG.

Zoals elke injectie is ook de influenzavaccinatie een ‘voorbehouden handeling’ in de zin van de Wet BIG. De arts mag opdracht geven aan een praktijkmedewerker tot het uitvoeren van een injectie (ook de influenzavaccinatie) onder de volgende voorwaarden:

  • De medewerker die de opdracht krijgt, is bekwaam deze uit te voeren. ‘Bekwaamheid’ houdt in dat de assistent de handeling naar behoren kan uitvoeren, dat hij/zij goed geïnstrueerd is, kennis van de context heeft en mogelijke complicaties kan herkennen.
  • De opdrachtgever is zeker van deze bekwaamheid (in officiële taal: ‘de opdrachtgever heeft zich van deze bekwaamheid vergewist’).
  • De opdrachtgever (huisarts) heeft toezicht en mogelijkheid van tussenkomst ‘voldoende verzekerd’.

Preventie Maatwerk, als gezamenlijk project opgezet door Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft enkele tips om aan deze laatste voorwaarde (voldoende verzekering van toezicht en tussenkomst) te voldoen:

  • Van tevoren moet zijn besproken wat de beste werkwijze is in het geval van complicaties. Bij voorkeur moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.
  • Er moeten afspraken zijn gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van de huisarts en wanneer iemand direct een alarmnummer moet bellen.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg