• Home
  • FAQ CAO categoriën: arbeidsvoorwaarden

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Krijg ik reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer?

In artikel 6.2 sub b van de Cao Huisartsenzorg staat dat de werknemer per werkdag een reiskostenvergoeding ontvangt op basis van afstand woon-werk, volgens de meest gebruikelijke route, van 0,19 per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. Dit betekent dat je bij een woon-werkafstand van 25 kilometer, voor een werkdag 40 kilometer vergoed krijgt (25-5 = 20, dit maal 2).

Moet de werkgever een hepatitis-B injectie voor de werknemer vergoeden?

In artikel 10.2 van de Cao Huisartsenzorg staat: De noodzakelijke inentingen tegen beroepsziekten komen voor rekening en verantwoording van de werkgever.

Mag een doktersassistent wel of niet bij patiënten thuis de griepprik geven?

Ja, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden hebben te maken met de Wet BIG.
Zoals elke injectie is ook de influenzavaccinatie een ‘voorbehouden handeling’ in de zin van de Wet BIG. De arts mag opdracht geven aan een praktijkmedewerker tot het uitvoeren van een injectie (ook de influenzavaccinatie) onder de volgende voorwaarden:

  • De medewerker aan wie de opdracht wordt gegeven, is bekwaam deze uit te voeren. ‘Bekwaamheid’ houdt in dat de assistente de handeling naar behoren uit kan voeren, dat ze goed geïnstrueerd is, kennis van de context heeft en mogelijke complicaties kan herkennen.
  • De opdrachtgever is zeker van deze bekwaamheid (in officiële taal: ‘de opdrachtgever heeft zich van deze bekwaamheid vergewist’).
  • De opdrachtgever (huisarts) heeft toezicht en mogelijkheid van tussenkomst ‘voldoende verzekerd’.

Preventie Maatwerk, als gezamenlijk project opgezet door Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft enkele tips om aan deze laatste voorwaarde (voldoende verzekering van toezicht en tussenkomst) te voldoen:

  • Van tevoren moet zijn besproken wat de beste werkwijze is in het geval van complicaties. Bij voorkeur moet dit schriftelijk worden vastgelegd.
  • Er moeten afspraken zijn gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van de huisarts en wanneer direct een alarmnummer moet worden gebeld.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op