• Home
  • Bescherming gegevens

Bescherming gegevens

JBp20150618-3886Zorgverleners moeten op grond van de Wbp zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens van patiënten/cliënten. Verstrekking van medische gegevens aan derden is toegestaan als dit verenigbaar is met het doel waarvoor ze verzameld zijn en verstrekking een wettelijke grond heeft.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op