• Home
 • Accreditatie – CADD

Accreditatie – CADD

Accreditatie is het beoordelen van de kwaliteit van bij- en nascholing. Een geaccrediteerde opleiding of cursus is inhoudelijk goedgekeurd door de beroepsvereniging. Dat is belangrijk om het opleidingsniveau van de beroepsgroep te garanderen in een zorgsector die snel verandert.

341240_CADD_logo_NVDADe Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten (CADD) beslist voor de NVDA of een scholing voor accreditering in aanmerking komt. De CADD is een onafhankelijke commissie en beoordeelt aanvragen voor zowel bij- en nascholing als voor instellingsaccreditatie.

Criteria

Voor de beoordeling van een opleiding of scholing hanteert de CADD criteria van twee regelingen:


Accreditatie voor doktersassistenten

De NVDA vindt bij- en nascholing noodzakelijk. Het is belangrijk om kennis en kunde op peil te houden in de snel veranderende zorg. De NVDA wil doktersassistenten daar graag bij ondersteunen. Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholingen is nodig voor herregistratie in het Kwaliteitsregister Doktersassistenten.

Voor doktersassistenten is er een uitgebreid scholingsaanbod aan geaccrediteerde bij- en nascholingen. Kijk ook bij de NVDA academie.

Geschoold sta je sterker


Accreditatie voor aanbieders van scholingen

Accreditatie aanvragen. Hoe werkt dat?

 • ga voor uitleg over de aanvraag naar www.kabiz.nl/accreditatie
 • ga voor aanvraag van de accreditatie van een bij- of nascholing naar PE-Online en log in als aanbieder. Volg de instructies.
 • aanvragen dienen minimaal zes weken voor aanvang van de scholing ingediend te zijn in PE-Online
 • de kosten zijn (excl. btw):
  • voor non-profitorganisaties € 210
  • voor profitorganisaties € 405
  • per aanvraag vanaf 15 accreditatiepunten  € 610
 • accreditatie geldt voor de duur van één jaar, waarin de scholing onbeperkt kan worden aangeboden
 • achteraf accreditatie toekennen is niet mogelijk

Instellingsaccreditatie (IA) aanvragen. Hoe werkt dat?

 • In hoofdstuk II van de Regeling Instellingsaccreditatie staat aangegeven welke informatie en stukken de instelling moet indienen om te kunnen beoordelen of de instellingsaccreditatie kan worden toegekend.
 • Stuur deze informatie en stukken naar: CADD, Amalialaan 41C, 3743 KE Baarn of via accreditatie@cad-da.nl
 • Jaarlijks brengt de CADD op basis van het profiel van de organisatie een tarief in rekening voor toekenning van het recht om vanuit de toegekende instellingsaccreditatie uitvoering te geven aan de Accreditatieregeling Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten. De CADD behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

De CADD kan de bevoegdheid om te accrediteren toekennen aan organisaties die scholingen aanbieden. De regeling IA stelt hieraan eisen.

Meer informatie

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg