Welkom bij de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
Nieuws 2012

Nieuws 2012

Nieuws 2012

Jouw mening over de HAP Krant

Algemeen Openbaar 20/12/2012
De VHN is erg benieuwd naar de mening van de triagisten, huisartsen en andere medewerkers op de huisartsenposten over de twee pagina’s die de VHN verzorgt in de HAPkrant. Daarom hebben wij een lezerspeiling op internet gemaakt. Zie voor de peiling

Het invullen van deze enquête kost maximaal 10 minuten en daarnaast maken deelnemers kans op één van de vijf theaterbonnen ter waarde van € 50,-.


Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

toestemming nodig voor LSP

Algemeen Openbaar 20/12/2012
Vanaf 1 januari 2013 kunnen huisartsen, huisartsenposten en apotheken alleen nog met voorafgaande toestemming van de patiënt medische gegevens opvragen via het LSP (voorheen het EPD). Het LSP staat voor Landelijk Schakelpunt, een systeem voor zorgverleners om onderling electronisch gegevens uit te wisselen.

Met het vragen van de toestemming voldoet de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) aan de eis die het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan het LSP stelt. Ook patiëntenfederatie NPCF heeft hier sterk op aangedrongen. Patiënten die willen dat hun gegevens via het LSP uitgewisseld kunnen worden, kunnen hun huisarts en apotheek toestemming geven. Het gaat daarbij om het geven van toestemming voor het ter beschikking stellen van medicatiegegevens of huisartswaarneemgegevens. Andere huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, en apotheken die gebruik maken van het LSP kunnen die gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling van de patiënt. De gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven in het dossier van de eigen huisarts of apotheek.

Toestemming
De huisarts of apotheek zal de patiënt om toestemming vragen bij een consult of bezoek aan de apotheek. Begin volgend jaar zal de VZVZ een website lanceren waar patiënten online hun toestemming kunnen regelen.

Gebruik LSP
In een aantal regio’s in Nederland gebruiken zorgverleners het LSP al volop. Zij zullen vanaf januari 2013 voor patiënten die geen toestemming hebben gegeven, geen gebruik meer kunnen maken van het LSP. Mogelijk kunnen gegevens wel op andere manieren worden uitgewisseld, bijvoorbeeld via oudere, regionale netwerken. Zorgverleners spannen zich momenteel optimaal in om zo veel mogelijk patiënten te vragen of zij toestemming geven.

Bron: LHV

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Roken is zóóó afritsbroek

Algemeen Openbaar 18/12/2012
Gistreren startte KWF Kankerbestrijding de campagne ‘Roken kan echt niet meer’. In de campagne laten Nederlanders zien dat met driekwart (75%) niet-rokers in Nederland roken inmiddels zóóó niet meer van vandaag is. Ze doen dat door de zin ‘Roken is zóóó…’ zelf af te maken met een vergelijking naar iets ouderwets.

Roken kan echt niet meer
Deze statements zijn te zien in TV-commercials, bioscopen, uitgaansgelegenheden en online. Het is de eerste keer in ons land dat een campagne volledig gericht is op niet-rokers. Niet-rokers wordt gevraagd de boodschap mee uit te dragen dat roken niet meer van deze tijd is. De ‘Roken kan echt niet meer’-campagne is dan ook bedoeld om niet-roken als sociale norm neer te zetten en zo het roken verder te ont-hippen.

De campagne richt zich primair op jongeren. Het aantal jongeren dat niet-rokers ‘cool’ en ‘stoer’ vindt, is de laatste tien jaar gestegen van 49% naar 63%. Een flink aantal jongeren staat echter nog steeds neutraal of negatief tegenover niet-rokende jongeren, wat de kans groter maakt dat ze gaan roken.

Roken is zóóó afritsbroek
Bekende Nederlanders als Gordon, Gigi Ravelli en Dries Roelvink werkten mee aan de campagne. Op een Facebook app kan iedereen vanaf nu ook een eigen mini Tv-spot, posters, omslagfoto of T-shirt met zijn eigen ‘Roken is zóóó…’ statement maken en verspreiden. Nederlanders zijn creatief zo blijkt uit voorbeelden van de statements waarmee ze aangeven dat zij roken zóóó iets van vroeger vinden.

Een paar voorbeelden:
Roken is zóóó omrekenen naar gulden
Roken is zóóó afritsbroek
Roken is zóóó blauwe mascara
Roken is zóóó Windows 95

Meer informatie op www.rokenkanechtnietmeer.nl
 
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Hulp doktersassistenten bij kindermishandeling

Algemeen Openbaar 12/12/2012
Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld bij huisartsenposten is sinds 2010 iets verbeterd, maar desondanks onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek van de IGZ, de Inspectie van de Gezondheidszorg, bij 122 huisartsenposten in Nederland. Er is verbetering nodig op het screenen van kindermishandeling, de samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de scholing van de triagisten.

In het onderzoek beweren huisartsen bijna niet met kindermishandeling geconfronteerd te worden. Het rapport vermeldt hierover: ‘Gezien de omvang van kindermishandeling lijkt het de inspectie onwaarschijnlijk dat niet iedere huisarts hiermee te maken krijgt. Mogelijk duidt dit meer op een gebrek aan signaleringskwaliteiten dan op het niet aanwezig zijn van kindermishandeling. Dit is een ernstig probleem omdat adequate en tijdige signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten essentieel is voor het laten slagen van het opgezette beleid kindermishandeling binnen de huisartsenposten.’

Online scholing voor huisartsen, praktijkmedewerkers en triagisten biedt hulp bij de signalering van kindermishandeling. Om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en adequaat te signaleren, biedt The Next Page in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) online cursussen. De cursussen gaan uit van de KNMG-meldcode, de Handreiking Gebruik Meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg (LHV, VHN) en de werkwijze volgens de NHG-TriageWijzer.

Meer informatie of bestellen
Ga naar de specifieke cursuspagina’s op www.thenextpage.nl om een demo van de e-learning voor huisartsen of triagisten te bekijken of om een cursus te bestellen.

Online cursuspakket voor triagisten
Onderzoek IGZ


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Ouderenzorg belicht op Quadriceps symposium

Algemeen Openbaar 06/12/2012
Op 7 februari 2013 staat voor de 8e keer het Quadriceps symposium op het programma in NBC te Nieuwegein. Net als de vorige edities is het symposium gevuld met workshops en een plenaire lezing, afgewisseld met een lekker kopje koffie of thee, een heerlijke lunch, talrijke stands en veel collega’s. Meld je aan!
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Kindermishandeling op contactavond Alkmaar

Algemeen Openbaar 29/11/2012
Van harte nodigt het regiobestuur van Noord-Holland je uit voor een interactieve bijeenkomst op woensdag 19 december 2012 in Alkmaar. Op deze avond verzorgen wij een veelzijdig programma voor doktersassistenten. Lees de flyer en meld je aan!

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Nieuw Beroepscompetentieprofiel

Algemeen Openbaar 22/11/2012
In september overhandigde de NVDA een nieuw Beroepscompetentieprofiel Doktersassistenten (BCP) aan werkgeversorganisaties en vakbonden ter legitimering. Het profiel brengt in beeld wat de taken van doktersassistenten zijn en welke competenties zij nodig hebben om deze taken in te vullen.

De ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en werkgeversorganisaties NVZ, LHV, NHG en VHN hebben ingestemd met het profiel. De LVG heeft helaas geen reactie gegeven.

Tijdelijk
De NVDA wil nog aanvullend onderzoek doen: het toetsen van de zelfstandigheid van doktersassistenten aan de praktijk. Het BCP is daarom tijdelijk, voor de duur van een jaar, vastgesteld. De onderzoeksresultaten kunnen leiden tot aanpassing van het profiel.

Beroepscompetentieprofiel Doktersassistenten

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA blij met grens 18 jaar aanschaf tabak

Algemeen Openbaar 22/11/2012
De hogere leeftijdsgrens, van 16 naar 18 jaar, kon al geruime tijd rekenen op groot draagvlak
binnen de samenleving en de politiek. Dat staatssecretaris Van Rijn van VWS de maatregel
nu wil nemen, is goed nieuws. De Alliantie Nederland Rookvrij!, waaraan de NVDA deelneemt,
benadrukt dat de hogere leeftijdsgrens pas effectief is als ook andere maatregelen worden
genomen om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. “De maatregel zou nog effectiever zijn
als de leeftijdsgrens ook geldt voor bezit en gebruik van sigaretten”,
zegt prof. Onno van Schayck, voorzitter van de Alliantie.

Een samenhangende aanpak bestaat, naast de hogere leeftijdsgrens, ook uit het volledig rookvrij
maken van schoolterreinen, horeca en sportterreinen. Jongeren moeten niet verleid worden om te
gaan roken en daar is meer voor nodig dan alleen een leeftijdsgrens. Jongeren moeten die verleiding
ook niet tegenkomen in winkels of bij automaten.

Ook de prijs is cruciaal. “Onderzoek toont aan dat accijnsverhoging één van de beste maatregelen is,
maar dan moeten prijsverhogingen minstens 10% zijn om effect te hebben. De accijns op tabak moet
dus forser omhoog dan de 9 cent die nu is voorzien voor 2014. De verhoging van 35 cent in 2013 is
een stap in de goede richting, maar nog te mager voor een positief effect op de gezondheid”, aldus
professor Van Schayck.

Jongeren zijn gevoeliger voor verslaving en de vaak blijvende schadelijke gevolgen van tabaksrook zijn
bij jongeren nog ernstiger dan bij volwassenen omdat hun lichaam nog in ontwikkeling is.

Alliantie Nederland Rookvrij!
De Alliantie Nederland Rookvrij! is een netwerk van samenwerkende partijen, waaronder de NVDA, die een samenleving
nastreeft waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksgebruik. Dit wil de Alliantie
realiseren door het op gang brengen van een maatschappelijke beweging, waarin tal van organisaties
en mensen krachten bundelen voor hetzelfde doel: een effectief tabaksontmoedigingsbeleid, een
groei van het aantal niet-rokers en meer rookvrije omgevingen.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA in standpunt Jeugdgzondheidszorg

Algemeen Openbaar 21/11/2012
De veldpartijen in de JGZ (Actiz, GGD Nederland, AJN, V&VN, NVDA en NCJ) vinden dat het basisaanbod preventie jeugd vanaf 2014 het kader moet zijn voor de uitvoering van de JGZ. 

De partijen pleiten voor een breed basisaanbod waarin concrete steun en preventieve (voorlichtings-)activiteiten zijn opgenomen. Het aanbod dat in het advies omschreven staat, is een samenhangend geheel waar ieder kind in Nederland recht op heeft.

Download hier het facsheet

Meerwaarde JGZ
· De JGZ is laagdrempelig en ziet alle kinderen en hun ouders op regelmatige momenten: van baby, peuter, basisschoolkind tot puber. De bijzondere ondersteuning van de JGZ bereikt vrijwel alle kinderen tot 19 jaar: ruim 95% van de kinderen van 0 tot en met 4 en rond de 85% van oudere kinderen;
· De JGZ volgt de ontwikkeling van kinderen, doet onderzoek, vaccineert, voert screenings uit, signaleert, is vraagbaak, informeert, geeft voorlichting en adviseert. Zo kan de JGZ kinderen en hun ouders zo nodig vroegtijdig ondersteunen met zorg op maat, versterken, hulp inroepen of doorverwijzen. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van kinderen en hun ouders is daarbij altijd het uitgangspunt;
· De JGZ ziet jaarlijks 3,8 miljoen kinderen en kost € 433 miljoen per jaar. Elke geïnvesteerde euro in de JGZ levert er 11 op en jaarlijks worden honderden levens gered dank zij de inzet van de JGZ;
· De JGZ bevindt zich met haar preventieve taak aan de voorkant van de zorgketen en is een betrouwbare en deskundige partner in het grote netwerk van zorg voor jeugd.

Basisaanbod Preventie Jeugd in het kort
De belangrijkste activiteiten zoals zij in het advies staan:
- JGZ heeft alle kinderen in beeld en verzamelt zo heel veel gegevens over de ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen en kan daarmee goed onderbouwde adviezen geven voor lokaal en landelijk beleid.
- JGZ signaleert behoeften tijdig. Daardoor kan men bijtijds ingrijpen. Vaak is een advies of instructie door de JGZ genoeg, in andere gevallen vindt verwijzing plaats.
- JGZ bewaakt gezondheid en voorkomt ziekten. Vaccinatie voorkomt sterfgevallen, beperkingen en problemen door infectieziekten. Screening via o.a. de hielprik en regelmatige controles helpt bij tijdige opsporing van aandoeningen.
- JGZ versterkt de eigen kracht van ouders met voorlichting, advies, instructie en begeleiding. De JGZ geeft bijvoorbeeld voorlichting over voeding, alcohol, roken in huis. Ouders krijgen advies over vitamine D, instructie bij het geven van borstvoeding.
- JGZ signaleert en onderneemt actie in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het signaleren van onveilige speeltoestellen en de actie Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
- De JGZ werkt samen met anderen: JGZ-professionals spelen een belangrijke rol in diverse netwerken rond kinderen de (extra) aandacht nodig hebben. In het kader van de nieuwe Jeugdwet en de decentralisering van de jeugdzorg zal de samenwerking nog belangrijker worden.

Document JGZ

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Kindermishandeling ook in Beroepscode Doktersassistent

Algemeen Openbaar 21/11/2012
Volgens cijfers van de overheid wordt jaarlijks in ons land bij bijna 120.000 kinderen door een professional mishandeling herkend. De schatting is dat het werkelijke aantal kindermishandelingen de 200.000 overstijgt. Iedere week sterft er een kind door huiselijk geweld.

Meldcode
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) dringt erop aan dat artsen sneller misstanden melden en heeft een meldcode ontwikkeld.De meldcode helpt artsen bij het beantwoorden van de vraag ’wanneer, bij wie en hoe trek ik aan de bel?’. De code bevat een helder stappenplan voor artsen hoe te handelen bij kindermishandeling of het vermoeden ervan.

Spreken, tenzij
Het uitgangspunt is nu 'spreken, tenzij' in plaats van ’zwijgen, tenzij'. Artsen en hun ondersteunend personeel hebben een zorgplicht voor kinderen die mogelijk schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Dat overstijgt het beroepsgeheim.
Ook de nieuwe Beroepscode Doktersassistent wijdt een aantal artikelen en een bijlage aan het doorbreken van het beroepsgeheim om het welzijn van kinderen (preventief) te beschermen. ‘Vroegsignalering’ is nu in de politiek en de maatschappij hét sleutelbegrip.

Eenmalige actie voor leden tot 1 januari 2013
Onmisbaar op de werkvloer: de Beroepscode DoktersassistentBestel 'm nu voor maar 6 euro!  De korting wordt automatisch verwerkt in je bestelling.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA in Sociaal Fonds Huisartsen

Algemeen Openbaar 15/11/2012
Werknemersorganisaties NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NVvPO en werkgeversorganisaties LHV en VHN hebben de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) opgericht. NVDA-voorzitter Gerda van Baggem is vice-voorziter van dit fonds.

Het sociaal fonds gaat activiteiten ontwikkelen en bevorderen op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid in de huisartsenzorg, aangezien er een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners dreigt. Een van de redenen van het dreigende tekort is dat er te weinig stageplaatsen zijn. Met als gevolg dat er te weinig doktersassistenten instromen. Daarom investeert het sociaal fonds als eerste in een tegemoetkoming in de kosten van de stagevergoeding. Huisartsenpraktijken en -posten die stageplaatsen aanbieden kunnen hiervoor voortaan een vergoeding aanvragen bij het fonds.

CAO
Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers. Voorzitter is Leon Vincken, namens de VHN. Om de activiteiten te bekostigen betalen huisarts werkgevers en huisartsenposten een vaste bijdrage van 0,8% van de brutoloonsom van hun personeel. Dit is vastgelegd in de huidige CAO huisartsenzorg.

Vincken: “Het sociaal fonds is een belangrijke investering in de toekomst van de huisartsenzorg, want hiermee bevorderen we dat huisartsen ook in de toekomst kunnen rekenen op voldoende en professionele ondersteuning. En een goede ondersteuning is essentieel in de moderne huisartsenpraktijk en op de posten”.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 2
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Test risico op COPD bij huisarts

Algemeen Openbaar 15/11/2012
COPD is een ernstige longziekte. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Ruim een kwart miljoen Nederlanders deed inmiddels de online COPD risicotest op de website van het Astma Fonds (in januari Longfonds). Nu wordt de succesvolle test opgenomen in het PreventieConsult van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en kan elke huisarts mensen met COPD vroeg opsporen. Dat melden Astma Fonds en NHG vandaag, aan de vooravond van Wereld COPD Dag op woensdag 14 november.

In de test op www.astmafonds.nl kunnen mensen tussen 40 en 70 jaar aan de hand van 10 vragen zien hoe hoog hun risico is op deze ongeneeslijke longziekte. Ongeveer een kwart van de mensen die de online test doen, blijkt een hoog risico op COPD te hebben en krijgt het advies naar de huisarts te gaan.

COPD in PreventieConsult
Sinds 2011 zetten huisartsen het PreventieConsult in om mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade op te sporen. “Daar komt nu COPD bij”, zegt Rob Dijkstra, hoofd Implementatie van het NHG. Uit onderzoek door de Universiteit Maastricht bij elf huisartsenpraktijken blijkt dat het loont om daar vroege opsporing via de COPD risicotest toe te passen.

Onjuiste berichtgeving Telegraaf over opsporing COPD
In de Telegraaf van 14 november staat een artikel over het PreventieConsult COPD getiteld ‘Huisartsen sporen longziekte actief op’. Hierin wordt gesuggereerd dat van huisartsen verwacht wordt dat zij alle patiënten tussen de 40 en 70 jaar actief gaan benaderen om zich te laten testen op COPD. Dit bericht is vervolgens overgenomen door ander media. Het bericht is absoluut onjuist. De Telegraaf heeft inmiddels excuses aangeboden voor deze onjuiste berichtgeving.Bron: NHG
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Vaste huisartsen flexibel bereikbaar: toekomstvisie 2022

Algemeen Openbaar 15/11/2012
Moderniseren, met alle aandacht voor de patiënt

Op woensdag 14 november lanceerden het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 in Nieuwspoort, Den Haag. De NVDA was hierbij aanwezig.

Een toekomstvisie in het teken van kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt, waarbij het versterken van de relatie tussen patiënt en huisarts centraal staat. Dat betekent dat elke patiënt een vaste huisarts heeft, en dat bij afwezigheid van deze huisarts er een tweede vaste huisarts is die de patiënt ook kent. Bovendien helpt de huisarts de patiënt bij het managen van zijn eigen zorg.

De Nederlandse huisartsenzorg heeft continuïteit hoog in het vaandel staan. Daarom wordt in de toekomstvisie voorgesteld dat de huisarts in 2022 minimaal drie dagen per week beschikbaar is voor zijn patiënten. De inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij behulpzaam zijn, zodat patiënt en huisarts elkaar ook via die weg gemakkelijk kunnen vinden.

Flexibeler openingstijden
Voor een efficiënte communicatie met de patiënt wordt meer ICT ingezet. Zo wordt het bijvoorbeeld voor de patiënt mogelijk om zelf online afspraken te maken. Flexibeler openingstijden bieden mogelijkheden voor zowel huisarts als patiënt om zorg op het gewenste moment te bieden en te ontvangen.

Meer informatie


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Contactavond Noord-Holland

Algemeen Openbaar 08/11/2012
Van harte nodigt het regiobestuur van Noord-Holland je uit voor een interactieve bijeenkomst op woensdag 19 december 2012 in Alkmaar. Op deze avond verzorgen wij een veelzijdig programma voor doktersassistenten.

Download hier de brochure
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Huisartsen kampen met stress

Algemeen Openbaar 08/11/2012
De werkdruk bij huisartsen is riskant hoog. Van de beroepsgroep ziet 70 procent symptomen van langdurige stress bij zichzelf, 80 procent ziet stressverschijnselen bij collega's. Bijna 15 procent van de huisartsen heeft wel eens een burn-out gehad. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Movir. De resultaten staan in het tijdschrift Medisch Contact. Uit het onderzoek blijkt dat administratief werk, avond-, nacht- en weekenddiensten en te weinig tijd per patiënt de belangrijkste oorzaken zijn van stress.

Huisartsen werken gemiddeld 4 dagen per week. Een derde werkt fulltime. Toch maken veel huisartsen werkweken van 48 uur. Zij die fulltime werken, zijn vaak 58 uur per week aan de slag.

Werkdruk
Hoge werkdruk hoeft niet per se tot ontevredenheid te leiden, concludeert Movir. Huisartsen waarderen hun werk gemiddeld met een 7,6. Ruim 60 procent geeft zelfs een 8 of hoger aan de baan.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir noemt de resultaten van het onderzoek zorgelijk. Voor het onderzoek werden 3000 huisartsen benaderd met een enquêteformulier; 20 procent reageerde. .

Bron: De Volkskrant

Reactie Gerda van Baggem, voorzitter: een hoge werkdruk wordt ook ervaren door veel doktersassistenten. Deze beroepsgroep kent door hun betrokkenheid en gemotiveerdheid geen hoog ziekteverzuim. Het is nog steeds zo dat een normpraktijk (2350 patiënten) zeker 1,6 fte aan doktersassistenten nodig heeft om het goed werkbaar te houden. Feit is helaas nog steeds dat in de praktijk het aantal fte's bij een normpraktijk rond de 1 fte zit, te weinig dus.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 1
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Eerstelijnsdag 20 november

Algemeen Openbaar 07/11/2012
Op dinsdag 20 november 2012 vindt van 13.00 - 20.00 uur in 1931 Congrescentrum Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch de Eerstelijnsdag-Editie Zuid plaats. Deze dag kent een uitgebreid workshopprogramma, is een netwerkevenement en heeft een  beursvloer waar zorgprofessionals uit veel disciplines zich presenteren. 

Een unieke kans dus om de diverse disciplines uit de eerste lijn te ontmoeten. De NVDA is aanwezig en verzorgt een workshop over het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Het programma van de dag is gericht op het vergaren van kennis, samenwerken en contacten leggen binnen en met de eerste lijn, om gezamenlijk nog betere zorg te kunnen aanbieden. Laat je informeren, inspireren en ontmoet collega's.

Prijs en inschrijven
De kosten voor uw deelname aan deze gehele dag bedragen € 55,- (exclusief btw). Je kunt zich voor maximaal 4 workshops inschrijven. Wacht niet te lang. Het aantal plaatsen is beperkt.

INSCHRIJVEN
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

vijf miljard aan bezuinigingen op zorg

Algemeen Openbaar 31/10/2012
Hoofdpunten uit het regeerakkoord

• Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg.
• De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico.
• In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald.
• De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Het akkoord werd dinsdag 30 oktober gepresenteerd door VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samsom.

Volgende week meer over de bezuinigingen op de zorg.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

JGZ richtlijn pesten

Algemeen Openbaar 24/10/2012
Graag willen wij u vragen om voor 10 januari commentaar te geven op het concept van de JGZ-richtlijn Pesten. Feedback van JGZ-professionals en andere berokkenen is van groot belang om te komen tot een goede, voor de JGZ toepasbare richtlijn.

Pesten komt veel voor bij kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar. Pesten staat echter niet op zichzelf, maar hangt samen met een groot aantal gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten kunnen volgen op een periode van gepest worden. Vroegtijdige opsporing, adequate ondersteuning en effectieve verwijzing is hierbij dan ook geboden, en hierbij kan de JGZ een belangrijke rol vervullen. Daarom ontwikkelt TNO een JGZ-richtlijn over pesten.

De richtlijnontwikkelaars zijn geïnteresseerd in uw mening over de richtlijn, de samenvatting en de overzichtskaart. Specifiek vragen zij aandacht voor de volgende vragen:

- Is de richtlijn duidelijk en leesbaar?
- Sluit de richtlijn aan bij uw huidige werkwijze?
- Is de richtlijn toepasbaar in de JGZ?
- Vindt u dat het 5-stappenplan voor de aanpak van pesten goede handvatten biedt voor uw werk in de praktijk?
- Heeft u suggesties voor verbetering van de richtlijn, de samenvatting en/of samenvattingskaart?

U kunt uw commentaar op de richtlijn tot 10 januari 2013 mailen naar:
Helma van Gameren
Emailadres: helma.vangameren@tno.nl

Ga voor meer informatie naar de website van het NCJ
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Meld je aan voor 8 november!

Algemeen Openbaar 18/10/2012

De NVDA komt naar je toe!
 

Van harte nodigt het regiobestuur van Tilburg je uit voor een interactieve bijeenkomst op woensdag 14 november 2012 in Tilburg. Op deze avond verzorgen wij een veelzijdig programma voor doktersassistenten. 

Je kunt je aanmelden voor 8 november! brochure

Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Je mening over websites voor professionals

Algemeen Openbaar 10/10/2012

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM wil professionals die zich bezighouden met de bevolkingsonderzoeken borstkanker en/of baarmoederhalskanker zo goed mogelijk informeren. Dit doen het centrum onder andere via websites voor professionals over de bevolkingsonderzoeken. 

We willen graag weten wat je van deze websites voor professionals vindt. En wat we kunnen verbeteren aan deze sites. Om dit te inventariseren is een vragenlijst gemaakt. Zou je deze vragenlijst willen invullen? De opmerkingen gebruikt de RIVM om de websites aan te passen.

Naar de vragenlijst

Bron: RIVM
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Griepprikcampagne start volgende week

Algemeen Openbaar 09/10/2012
Vanaf half oktober halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders weer de gratis jaarlijkse griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Voor de meeste mensen is griep ‘slechts’ een vervelende ziekte die vanzelf weer over gaat. Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben.

Mensen die tot deze groep behoren, krijgen daarom het advies om de griepprik te halen. Zij ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik van hun huisarts. Bron: RIVM

Meer informatie

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Onmisbaar op de werkvloer: nieuwe beroepscode!

Algemeen Openbaar 04/10/2012

Onmisbaar op de werkvloer! Bestel 'm nu!
 

Met trots presenteert de NVDA de herziene Beroepscode Doktersassistent van de NVDA. Opmerkelijk in de code is de bijlage over het doorbreken van het beroepsgeheim om het welzijn van kinderen (preventief) te beschermen. Doktersassistenten kunnen alert zijn op signalen die duiden op een verstoring in de ontwikkeling van een kind naar gezonde volwassenheid. ‘Vroegsignalering’ is nu in de politiek en de maatschappij hét sleutelbegrip. Dus niet alleen bij dreiging van acuut gevaar, maar al in een eerder stadium.

Social media
Ook nieuw in de beroepscode: aandacht voor de omgang met social media als doktersassistent. Bijvoorbeeld: Word geen vrienden met patiënten. Breng zoveel mogelijk een scheiding aan tussen je persoonlijke en professionele gebruik van social media en zorg dat die scheiding duidelijk tot uitdrukking komt.

Houvast
De beroepscode biedt aan doktersassistenten een aantal richtlijnen voor het formuleren van een standpunt en het nemen van een beslissing in complexe beroepsethische kwesties. Ook bij de afwegingen van privacyaspecten kunnen deze als instrument worden gebruikt.

Op de werkvloer is een exemplaar van de Beroepscode Doktersassistent onmisbaar. De code is te bestellen op www.nvda.nl / producten

BESTEL NU! € 6,00 tot 1 januari 2013 EENMALIGE ACTIE

Bestel nu de Beroepscode Doktersassistent voor maar € 6,00. Als je vóór 1 januari 2013 een of meer exemplaren bestelt, betaal je in plaats van € 7,50 nu slechts € 6,00.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg

Algemeen Openbaar 03/10/2012
Op donderdag 13 december wordt in de Reehorst te Ede het Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg "Kansen door verandering" georganiseerd. Brochure met programma
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA Contactavond regio Utrecht en Gelderland

Algemeen Openbaar 03/10/2012

De NVDA komt naar je toe!
 

Van harte nodigen de regiobesturen van Utrecht en Gelderland je uit voor een interactieve bijeenkomst op maandag 5 november 2012 in Arnhem Op deze avond verzorgen wij een veelzijdig programma voor doktersassistenten en praktijkondersteuners.

De uitnoding komt binnenkort in je brievenbus. Hier alvast de brochure

Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Wat vind je van Mijn Dokter?

Algemeen Openbaar 27/09/2012
Een aantal weken geleden ontving de huisartsenpraktijk een uitgave van de Landelijke Huisartsen Vereniging,  Mijn Dokter, een tijdschrift voor de wachtkamer. We willen graag weten wat jij en de patiënten van deze uitgave vinden. Met Mijn Dokter wilde de LHV de patiënten  inzicht geven in het vak van huisarts. Je reactie hoort de LHV graag via de korte vragenlijst.
Hebben jullie geen exemplaar van Mijn Dokter ontvangen? Dan kun je via de vragenlijst alsnog een aantal exemplaren aanvragen.
Ga hier naar de enquete


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Genomineerd voor beste zorgidee

Algemeen Openbaar 26/09/2012
Doktersassistent Louise Kamphorst is een van de zes genomineerden voor het beste zorgidee. Louise: ‘Laat de huisarts patiënten met veelvoorkomende klachten verwijzen naar thuisarts.nl. Zij kunnen dan eerst zelf kijken voordat ze de arts bellen, of ná een doktersbezoek alles rustig nalezen.’

Wil je meer informatie en/of stemmen op Louise?
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 1
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Accreditatie voor zkh, arbo, GGD en JGZ

Algemeen Openbaar 25/09/2012
In samenwerking met de NVZ heeft de NVDA een regeling Instellingsaccreditatie (IA) in het leven geroepen. De IA wordt beoordeeld door de Commissie Deskundigheidsbevordering van de NVDA. Deze kent uw instelling, als u aan de criteria voldoet, de bevoegdheid toe om zelfstandig activiteiten te accrediteren voor een bepaalde periode. Uw instelling accrediteert dan in eigen beheer de activiteiten mits u deze aanbiedt aan eigen medewerkers.

De doktersassistenten die bij uw instelling werkzaam zijn, kunnen collectief met korting worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Doktersassistenten bij Kabiz, de organisatie die het register beheert. Informatie bij info@kabiz.nl

Klik hier voor het Aanvraagformulier Instellingsaccreditatie Ziekenhuizen, GGD's en instellingen voor Jeugdgezondheidszorg en Arbodiensten en de Criteria voor toewijzing aan uw instelling van de Instellingsaccreditatie
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Persbericht na verkiezingsuitslag

Algemeen Openbaar 13/09/2012
De gezondheidszorg is een belangrijk thema de komende tijd in de politiek. Er worden beslissingen genomen die zowel voor ons werk als voor ons privé-leven grote gevolgen hebben, denk aan bezuinigingen, de eigen bijdrage, het eigen risico en de marktwerking in de zorg.

Betaalbare zorg
De NVDA stuurde de ochtend na de verkiezingen een persbericht naar de media, belangrijke contacten en politici. Wij spraken hierin de hoop uit dat de nieuwe coalitie de juiste balans vindt tussen het hart en de portemonnee. We zijn van mening dat de zorg betaalbaar en goed van kwaliteit moet blijven, en voor iedereen toegankelijk, ongeacht de sociaal-economische status.

Download hier het persbericht (in pdf)
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Huid, gewicht en baby's

Algemeen Openbaar 06/09/2012
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het NCJ, presenteert drie nieuwe richtlijnen:
- Overgewicht,- Preventie, signalering, interventie en verwijzing
- Huidafwijkingen- Preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding, behandeling en verwijzing’
-  Preventie, signalering en aanpak van voorkeurshouding en schedelvervorming.

Alle gepubliceerde richtlijnen zijn te vinden op de website van het NCJ
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Politieke standpunten gezondheidszorg

Algemeen Openbaar 05/09/2012
Overzicht standpunten van de grootste politieke partijen ten aanzien van belangrijke thema’s binnen de gezondheidszorg. 

De NVDA zet een aantal standpunten op een rijtje zodat je je eigen mening kunt vergelijken met die van politici. Het kan je helpen bij het maken van je keuze bij de verkiezingen op woensdag 12 september aanstaande. Breng je stem nu al uit via onze poll op de homepage!
 

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Ziekenhuis VUmc onder verscherpt toezicht

Algemeen Openbaar 22/08/2012
Naar aanleiding van recente berichten in de media over het conflict tussen medisch specialisten in het VUmc, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) de raad van bestuur om opheldering gevraagd. Daaruit blijkt dat het VUmc de inspectie onjuist heeft geïnformeerd over dit conflict. Omdat de inspectie onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk optreden van de bestuurder heeft en vanwege het mogelijke risico voor de patiëntveiligheid, heeft de inspectie het VUmc onder verscherpt toezicht gesteld.

In maart 2011 deed de inspectie onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in het VUmc waarbij een patiënt overleed op de IC. Samenwerkingsproblemen tussen medisch specialisten zouden mede oorzaak zijn van deze calamiteit. In november 2011 is dat onderzoek afgerond. Dit resulteerde in maatregelen die de raad van bestuur diende te nemen. De inspectie volgt de invoering van deze verbeteringen op de voet. In dat kader heeft de raad van bestuur in mei 2012 in een gesprek met de inspectie gesteld dat het goed gaat met de samenwerking. Dit werd bevestigd in het eindrapport dat de raad van bestuur van VUmc in juni 2012 heeft opgesteld.

Bron: www.igz.nl

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Oproep JGZ hulp bij richtlijnen

Algemeen Openbaar 22/08/2012
Deelnemers gezocht voor praktijktest JGZ-richtlijn Pesten en praktijktest JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling

Praktijktest JGZ-richtlijn Pesten
Begin juni heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het NCJ, een oproep gedaan voor medewerking aan de praktijktest van de JGZ-richtlijn pesten. Er hebben zich al veel deelnemers gemeld, maar de richtlijnontwikkelaar zoekt nog 15 JGZ professionals werkzaam met 4-19-jarigen. Interesse? Meld je dan aan!

Pesten komt veel voor bij kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar. Pesten staat echter niet op zichzelf, maar hangt samen met een groot aantal gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten kunnen volgen op een periode van gepest worden. Vroegtijdige opsporing, adequate ondersteuning en effectieve verwijzing is hierbij dan ook geboden, en hierbij kan de JGZ een belangrijke rol vervullen. Daarom ontwikkelt TNO een JGZ-richtlijn over pesten. De richtlijn is in concept gereed en is nu klaar om uitgetest te worden in de praktijk.

Praktijktest JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling

De JGZ kan een bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Om de JGZ daarin te ondersteunen wordt op dit moment de JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar ontwikkeld. Onderdeel daarvan is het uittesten van de richtlijn in de praktijk. Hiervoor is de richtlijnontwikkelaar op zoek naar jeugdartsen, verpleegkundigen en doktersassistenten die deel willen nemen aan de praktijktest. Belangstelling? Lees dan wat deelname inhoudt en welke vergoeding beschikbaar is voor deelname.Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Arbeidsmarkt doktersassistenten nog krap

Algemeen Openbaar 21/08/2012
De arbeidsmarkt van doktersassistenten is in juni 2012 ruimer dan in de afgelopen twee jaar het geval was. Het percentage openstaande vacatures bedroeg 2,7%, waar het de afgelopen tijd steeds op 3,5 of meer procent bedroeg. Ook de gemiddelde tijd van 65 dagen die nodig was om een vacature te vervullen is in juni 2012 lager en ligt rond de 50 dagen. Wel is het zo dat juni van de jaarlijkse metingen traditioneel de ruimste arbeidsmarkt laat zien.

Februari 2012
De uitslagen van februari lieten een krappe arbeidsmarkt zien. Hoewel met 4,3% het percentage vacatures voor doktersassistenten in februari 2012 lager lag dan in de drie afgelopen jaren, is het nog steeds een veel hoger percentage dan het gemiddelde in de zorgsector (1,5%).

Aan de hand van een eenvoudige geregionaliseerde periodieke vacaturemeting is het mogelijk om een goede indicatie van krapte op de arbeidsmarkt te krijgen. Bijvoorbeeld als het aantal openstaande vacatures groter is dan 2% van alle arbeidsplaatsen spreekt men in arbeidsmarktonderzoek van “krapte”. De vraag naar doktersassistenten is dan groter dan het aanbod.

Aan de vacaturemonitor Doktersassistenten van juni 2012 deden 623 huisartsenpraktijken, 24 huisartsenposten en 13 gezondheidscentra mee. De Vacaturemonitor Doktersassistenten wordt driemaal per jaar uitgevoerd door Kiwa Prismant in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 2
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Rokers angst aanjagen helpt niet

Algemeen Openbaar 14/08/2012
Angstaanjagende voorlichting, zoals de bekende waarschuwingen op sigarettenpakjes, blijkt niet effectief. Ook de in het buitenland gebruikte afschrikwekkende plaatjes, zorgen er niet voor dat mensen minder gaan roken. De plaatjes en waarschuwingen kunnen zelfs een averechts effect hebben: sommige mensen gaan juist meer roken. Onderzoekers Gjalt-Jorn Peters, Rob Ruiter en Gerjo Kok van de Universiteit Maastricht adviseren dan ook te stoppen met deze vorm van voorlichting. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in Health Psychology Review. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Meer informatie
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Stemwijzer verkiezingen

Algemeen Openbaar 14/08/2012
De huisarts moet onder het eigen risico in de zorg vallen. Zo luidt een van de dertig stellingen op www.stemwijzer.nl.
De site is vanaf maandag 13 augustus online en dient als hulpmiddel voor de verkiezingen op 12 september. Door het invullen van 'eens' of 'oneens' kun je uiteindelijk zien welke van de politieke partijen het meest aansluit bij jouw eigen meningen.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Vragen over Ramadan en gezondheid?

Algemeen Openbaar 01/08/2012
Voor doktersassistenten is het belangrijk om een aantal dingen te weten over ramadan, de Islamitische vastenmaand. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

De belangrijkste punten

• Ramadan = jaarlijkse Islamitische vastentijd van 1 maand (tot 20 augustus 2012)
• Verplicht voor alle moslims na de puberteit, behalve voor Turkse Alewieten.
Chronisch zieken hebben recht op dispensatie, maar veel mensen weten dit niet of willen toch mee-vasten.
• Tussen zonsopgang en zonsondergang geen eten, drinken, roken of geslachtsgemeenschap.
• Voor meeste, gezonde mensen levert ramadan geen gezondheidsproblemen. Belangrijke factor is dat het vasten een bewuste keus is.
• Vaak aan begin Ramadan hoofdpijn (first of ramadan headache), misselijkheidsklachten of algemeen gevoel van onbehagen. Medicatiegebruik wordt meestal gezien als verbreken van het vasten (voor sommigen geldt dit zelfs voor oor– en oogdruppels en inhalatoren).
• Voorkeur dus voor parenterale en lokale toedieningsvormen.

Bron en meer informatie op www.huisarts-migrant.nl

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Kijken in de ziel van artsen

Algemeen Openbaar 31/07/2012
Na de series over psychiaters (bekroond met de Zilveren Nipkowschijf), voetbaltrainers, advocaten en politici komt de NTR nu met een nieuwe serie van Kijken in de Ziel, waarin Coen Verbraak praat met artsen. Wat zijn de dilemma’s waar een arts mee te maken krijgt? Moeten we willen genezen tot elke prijs? Is de dood in feite een uit de hand gelopen vorm van ziekte? En is marktwerking in de zorg echt zo slecht? Vanaf 30 juli praten cardiologen, oncologen, chirurgen, neurologen en tal van andere medici zes weken lang met Coen Verbraak over hun vak én over zichzelf. Uitzending van 30 juli gemist over huisartsen. Kijk hier op uitzending gemistCommunicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Zorgdebat: blijft de zorg goed?

Algemeen Openbaar 24/07/2012
Nederland prijst zich gelukkig met een goed zorgstelsel. De vraag is of we dit hoge niveau van zorg kunnen behouden. Tijdens Het Grote Zorgdebat, op woensdag 29 augustus, worden politici voor scherpe keuzes gesteld. Hoe houden we dezelfde kwaliteit voor meer patiënten in stand, met minder geld?

Tweede Kamerkandidaten van de VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zullen tijdens dit verkiezingsdebat met elkaar in discussie gaan over de toekomst van de zorg.

Wanneer & waar?

Woensdag 29 augustus 2012 van 15.00 tot 18.00 uur in congrescentrum NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein (www.n-b-c.nl)

Voor wie?
Het Grote Zorgdebat is voor iedereen vrij toegankelijk die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Met name de bij de betrokken organisaties aangesloten professionals worden uitgenodigd het debat bij te wonen.

Aanmelden is kosteloos. De aanmelding is inmiddels gesloten.  Je kunt je wel inschrijven op de wachtlijst.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Wereld Hepatitis Dag

Algemeen Openbaar 12/07/2012
Op zaterdag 28 juli is het Wereld Hepatitis Dag. Op deze dag willen wij met mensen over de hele wereld een wereldrecord vestigen om hepatitis B en C onder de aandacht te brengen!
In verschillende landen gaan mensen om 12.00 uur plaatselijke tijd meedoen aan de actie ‘horen, zien en zwijgen’. Wij doen dit om 12.00 uur op het Stationsplein in Apeldoorn.

Kijk voor meer informatie over hepatitis op www.hepatitis.nl

Brochure
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

2700 aanmeldingen Kwaliteitsregister

Algemeen Openbaar 03/07/2012
De doktersassistent laat zien waarvoor ze staat! Sinds de start, een jaar geleden op 1 juli 2011, hebben ruim 2700 doktersassistenten zich aangemeld voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent. De NVDA is blij met dit grote aantal. In het register houden doktersassistenten hun kennis en vaardigheden bij.

Is NVDA is bijna klaar met de criteria voor instellingsaccreditatie, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en arbodiensten. De criteria zijn naar verwachting beschikbaar per medio september.

Lees verder
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Vacature bij de NVDA!

Algemeen Openbaar 03/07/2012
Het landelijk bureau van de beroepsvereniging in Utrecht, bestaande uit acht medewerkers, ondersteunt de NVDA in de belangenbehartiging, positionering en profilering. We zijn op korte termijn op zoek naar een parttime medewerker Kwaliteit & Beroepsontwikkeling.
Meer informatie


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Akkoord Huisartsen en VWS

Algemeen Openbaar 26/06/2012
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het ministerie van VWS hebben afgelopen vrijdag een onderhandelaarsakkoord gesloten. Er zijn afspraken gemaakt over meer en betere zorg in de buurt en over hoe er wordt omgegaan met financiële overschrijdingen. De patiënt krijgt betere zorg dichtbij huis. Voor de huisarts ontstaat rust, stabiliteit en groei.

In het akkoord staat dat het budgettair kader huisartsenzorg in 2013 wordt verhoogd met 3% en dat de financiële overschrijding over 2011 (99 miljoen euro) niet tot een korting leidt op de huisartsentarieven. Verder heeft minister Schippers toegezegd dat de binnenkort te verwachten uitkomsten van enkele NZa-onderzoeken geen consequenties hebben voor de bekostiging van 2013. Hierdoor is er meer ruimte voor innovatie en kunnen bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden zoals zorggroepen weer worden opgestart.

Versterking huisarts als poortwachter
In de afspraken wordt ook aandacht besteed aan de relevantie van de huisarts als poortwachter die bepaalt of en naar welke zorgverlener een patiënt wordt doorverwezen. De inschrijving op naam wordt gehandhaafd, zodat de persoonlijke relatie tussen huisarts en patiënt behouden blijft. Om alle patiënten goed te begeleiden komt er meer ondersteunend personeel, bijvoorbeeld op het gebied van de GGZ. Verder gaan de huisartsen intensiever samenwerken met de spoedeisende hulp en doelmatiger medicijnen voorschrijven.
(bron. lhv.nl)

Lees meer

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Eerstelijnsdag in Den Bosch

Algemeen Openbaar 21/06/2012
De Eerstelijnsdag wordt gehouden op dinsdag 20 november 2012 in locatie 1931van de Brabanthallen in Den Bosch. Het is een geaccrediteerde vakdag voor naar verwachting 1000 eerstelijns zorgverleners met meer dan 60 workshops en een grote informatiemarkt. De organisatie is in handen van De Eerstelijnsdag en ROS Robuust.

Dé geaccrediteerde vakdag voor de zuidelijke eerstelijnszorgverlener. Gericht op het opdoen van kennis, samenwerken en contacten leggen binnen en met de eerste lijn, om samen nog betere zorg te kunnen aanbieden. Een unieke kans om de diverse disciplines uit de eerste lijn te ontmoeten.

Vanaf half juli kkun je je inschrijven. Voor doktersassistenten is accreditatie aangevraagd voor een bezoek van 9.00 tot 18.00 uur, inclusief een beursbezoek en het volgen van vier workshops.

Wat haalt u uit een bezoek?
◦Breid uw professionele vakkennis uit via het omvangrijke geaccrediteerde workshopprogramma.
◦Bezoek uw bestaande relaties en ontwikkel nieuwe contacten onder de standhouders, sprekers en andere bezoekers.
◦Breng samenwerking tot stand, met vakgenoten en interdisciplinair.
◦Doe kennis op van andere disciplines.
◦Vorm een beeld van de zuidelijke 'markt', doe informatie op over producten en diensten.
◦Blijf up-to-date over trends en ontwikkelingen in de eerstelijnszorg.

Klik voor meer informatieCommunicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA verheugd over schrappen 30+bezuiniging

Algemeen Openbaar 20/06/2012

De kabinetsplannen om de bekostiging van 30+-deelnemers in het MBO stop te zetten uit 2010, zijn geschrapt in het lenteakkoord. De scholing van mensen die als zij-instromers de opleiding tot doktersassistent in het MBO willen volgen, blijft dus bekostigd. De NVDA is verheugd over het schrappen. Zeker egzien het tekort op de arbeidsmarkt aan doktersasistenten, hebben we deze zij-intrsomers hard nodig.

In oktober 2010 werd bekend dat het kabinet koerste op een bezuiniging van 170 miljoen euro in het mbo door de opleiding van 30-plussers niet langer publiek te bekostigen. Zeker 25% van de mensen die studeren voor doktersassistent zijn zij-instromer – vaak herintredende vrouwen ouder dan 30. Het tekort aan doktersassistenten is al heel groot – zeker in de Randstad.

Doordat er te weinig stageplekken in huisartsenpraktijken zijn, voeren hanteren ROC’s soms een leerlingenstop. Zij kunnen anders niet garanderen dat alle doktersassistenten in opleiding een stageplaats krijgen. Bovendien gaan gediplomeerde doktersassistenten vaak werken bij werkgevers, waar ze wel terecht konden voor een stage, zoals ziekenhuizen. Naar verwachting zal het tekort aan doktersassistenten door de vergrijzing en groeiende zorgvraag in de toekomst nog verder toenemen.

Het beroep van doktersassistent heeft zich, door de grote zorgvraag en de verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg, sterk ontwikkeld. De doktersassistent verricht – veel meer dan vroeger – veel voorkomende medische handelingen en is daar ook voor toegerust. Doordat de doktersassistent – in plaats van de hbo-collega of arts – deze taken uitvoert, draagt zij fors bij aan een efficiënte, doelmatige en betaalbare gezondheidszorg. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de meeste huisartsen taakdelegatie naar de assistent toejuichen.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Eigen bijdrage huisarts?

Algemeen Openbaar 20/06/2012
Steeds meer huisartsen zijn voorstander van een eigen bijdrage als patienten ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend een huisartsenpost bezoeken. Dit blijkt uit een onderzoek van HuisartsVandaag en de VPH, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. De LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, is juist zeer op een eigen bijdrage tegen.

In 2010 was 65 procent van de huisartsen nog voorstander, nu blijkt dit 77 procent te zijn, schrijft het vakblad Medisch Contact. Van de artsen die voor een eigen bijdrage zijn, vindt 81 procent dat een bedrag van tussen de tien en 25 euro per consult acceptabel is.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten tegen een eigen bijdrage te zijn voor het bezoek aan huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren. De LHV is bang dat de eigen bijdrage een financiële drempel gaat vormen voor patiënten waardoor de kans groter wordt dat zieken blijven zitten met klachten. LHV vreest dat daardoor op den duur medisch ingrijpen onnodig duurder wordt.

Bij huisartsenposten is tachtig procent van de hulpvragen niet spoedeisend. Dat levert veel werkdruk op en kost een hoop geld, schrijft persbureau Novum. De huisartsen denken dat een eigen bijdrage een remmend effect op een bezoek aan een huisartsenpost zal hebben.

Bron: NRC, 20 juni 2012

Volgende week als poll: wat vindt jij als doktersassistent van een eigen bijdrage voor een bezoek aan de huisarts, of een consult bij de huisarts in het eigen risico, al dan niet overdag, s avonds of in het weekend? De vraag of een eigen bijdrage moet worden opgelegd', zorgt altijd voor stevige discussies. Zorgt deze bijdrage ervoor dat 'onnodi'g bezoek aan de huisarts daalt of gaan mensen met bijvoorbeeld lage inkomens dan te weinig naar de huisarts waardoor hun gezondheid gevaar loopt of dat ze pas gaan als de aandoening heel ernstig is, hetgeen kostenverghogend werkt voor met name de tweedelijnszorg.
Lees meer hierover in een artikel van de LHVCommunicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

JGZ: opvoeding en pesten

Algemeen Openbaar 13/06/2012
De richtlijn “Opvoedingsondersteuning” voor de JGZ, is klaar en wordt als concept getoetst aan de beroepspraktijk.
Tevens zoekt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid professionals die in de JGZ werkzaam zijn voor het ontwikkelen en toetsen van een JGZ-richtlijn over pesten bij kinderen.

Opvoedingsondersteuning
De richtlijn is bedoeld om de preventie, signalering en aanpak van lichte opvoedingsproblemen door JGZ-professionals te onderbouwen en te stroomlijnen. En tevens om de kwaliteit van de opvoedingsondersteuning aan ouders in de JGZ in het perspectief van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) te verbeteren.

Deze richtlijn is specifiek gericht op:
−  vragen die ouders hebben over het opvoeden van hun kind,
−  anticiperende voorlichting over de dagelijkse opvoeding die de JGZ verstrekt vanuit haar collectief preventieve opdracht,
−  signalen die de JGZ-medewerker opvangt over eventuele opvoedingsproblemen
−  de aanpak van opvoedproblemen en de eventuele inschakeling van gespecialiseerde professionals (zoals pedagogen, gedragswetenschappers, psychiaters etc.) binnen of buiten de JGZ en het CJG.
Bij de beroepsgroepen die zich bezig houden met het opvoeden van jeugdigen bestaat behoefte om te komen tot een eenduidige en gezamenlijke ketenaanpak rond opvoedingsondersteuning, met de nadruk op de jeugdgezondheidszorg, maar ook met
aandacht voor professionals die soms binnen de JGZ werkzaam zijn en soms daarbuiten (onder meer in het CJG), zoals pedagogen, psychologen en maatschappelijk werkers.

Samenvatting richtlijn opvoedingsondersteuning (concept) 

Pesten
Pesten komt veel voor bij kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar. Pesten staat niet op zichzelf, en hangt samen met een groot aantal gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten kunnen volgen op een periode van gepest worden. Vroegtijdige opsporing, adequate ondersteuning en effectieve verwijzing is hierbij dan ook geboden, en hierbij kan de JGZ een belangrijke rol vervullen. Daarom ontwikkelt TNO een JGZ-richtlijn over pesten. De richtlijn is in concept gereed en is nu klaar om uitgetest te worden in de praktijk.

Meer informatie
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA steunt tabaksontmoediging

Algemeen Openbaar 13/06/2012
Gerda van Baggem, NVDA-voorzitter, ondertekende samen met vele andere gezondheidszorgorganisaties, het manifest Artsen zeggen NEE tegen tabak. Dit manifest is opgesteld door de artsen verbonden aan het oncologisch ziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) en door Nederlandse longartsen (de Nederlandse Vereniging voor Longartsen en Tuberculose NVALT). De doelstelling is longziekten en kanker te bestrijden.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Wijziging transport Griepvaccins

Algemeen Openbaar 05/06/2012
Met ingang van dit jaar worden de griepvaccins niet langer geleverd in koeldozen, maar met behulp van koelwagens. Om de kwaliteit te bewaren tot het moment van vaccineren, is het belangrijk dat de vaccins na levering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de koelkast worden geplaatst. In dat uur moeten de vaccins in een ruimte/omgeving staan die een temperatuur heeft tussen de 2 – 21°C. De praktijk dient er dus voor te zorgen dat op de levertijd praktijkpersoneel beschikbaar is om de vaccins in de koelkast te plaatsen.

Vanaf  heden tot en met 30 juni kun je weer griepvaccins bestellen via de website van Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). In de online bestelling kun je zien hoeveel vaccins je tijdens de vorige campagne toediende en hoeveel spillage je had in 2011. 

De Handleiding Griepvaccinatie wordt jaarlijks geactualiseerd en is in nauw overleg met de SNPG en het RIVM ontwikkeld. De Handleiding biedt informatie over de organisatie en uitvoering van de influenzavaccinatie in de huisartsenpraktijk en sluit aan op de NHG-Standaard Influenza en Influenzavaccinatie en de werkwijze van de SNPG.

Gelijktijdig met het bestellen van de vaccins kunt u via online bij de SNPG de gratis uitnodigingsfolder ‘Jaarlijkse griepprik’ bestellen. De uitnodigingsfolder, mede ontwikkeld door het NHG, bevat voor de patiënt relevante informatie over de griepvaccinatie en is daarom voor de huisarts een goed middel om patiënten te informeren. Hiermee voldoet de huisarts aan de informatieplicht vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Handleiding downloaden in pdf
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Verkiezing Mooi Mens 2012

Algemeen Openbaar 30/05/2012
Voorde de zesde keer wordt de paarse loper uitgerold voor mensen die inspirerende, bijzondere initiatieven ontplooien die ten goede komen aan de zorg. Ken jij ook een Mooi Mens? Geef hem of haar dan op vóór 6 juli. De verkiezing wordt georganiseerd  door zorgverzekeraar IZZ.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Werkzaam in JGZ? Doe mee!

Algemeen Openbaar 30/05/2012
Werkzaam in de JGZ? Doe mee. Onder mensen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg wordt een behoefteonderzoek gedaan. Hierin wordt geïnventariseerd aan welke richtlijnen voor de JGZ behoefte is. Op basis van deze informatie worden nieuwe JGZ-richtlijnen ontwikkeld.

JGZ-richtlijnen worden gemaakt voor en door de JGZ. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de JGZ te kennen geven voor welke onderwerpen behoefte is aan een richtlijn. Daarom peilt een consortium van Erasmus MC, VUMC en TNO  de behoefte onder JGZ-professionals, managers en beleidsmedewerkers van JGZ-organisaties, brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Met deze informatie wordt een prioritering gemaakt van onderwerpen voor nieuwe richtlijnen dan wel nieuw onderzoek.

Bij dezen vragen wij je een vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Bij voorbaat dank!


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA Jaarverslag in teken van professionalisering

Algemeen Openbaar 22/05/2012
Het jaarverslag 2011 staat geheel in het teken van de professionalisering van de doktersassistent en de beroepsvereniging. En wel op alle mogelijke gebieden. Zowel vakinhoudelijk, denk aan het Kwaliteitsregister Doktersassistent, als op beleidsniveau en organisatiestructuur. Wij zetten de doktersassistent, nu en in de toekomst, neer als laagdrempelige, onmisbare professional en de NVDA als autonome maar verbonden schakel binnen de gezondheidszorg.

In het verslag staan interessante interviews hierover met kopstukken uit de zorg: Hansmaarten Bolle (VHN), Jaap Scholten (NVZ) en Sija Geers (KABIZ), en met actieve, betrokken leden: Debbie Doekbrijder, Henriëtte van den Ende en Jeanet Leppink.

Download jaarverslag (in pdf)
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Nieuwe vacaturemonitor in juni

Algemeen Openbaar 09/05/2012
Om een goed beeld te krijgen van de arbeidsmarkt voor doktersassistenten wordt sinds 2010 de vacaturemonitor gehanteerd. In juni wordt de volgende uitgevoerd. 

De uitslagen van februari lieten een nog steed skrappe arbeidsmarkt zien. Hoewel met 4,3% het percentage vacatures voor doktersassistenten in februari 2012 lager lag dan in de drie afgelopen jaren, is het nog steeds een veel hoger percentage dan het gemiddelde in de zorgsector (1,5%). Bovendien duurde het gemiddeld 86 dagen (huisartsenposten 81 dagen) om een vacature te vervullen: de hoogste gemiddelde duur sinds februari 2010. 

Aan de vacaturemonitor Doktersassistenten van februari 2012 deden 657 huisartsenpraktijken, 22 huisartsenposten en 18 gezondheidscentra mee. Op 1 februari 2012 hadden zij samen 175 vacatures, waarvan 120 bij de huisartsenposten (13,2 fte). De huisartsenposten in de regio's West en Zuidwest namen hiervan de meeste (34) voor hun rekening. De vacaturegraad (aantal vacatures ten opzicht van het aantal werkenden) is met 4,1 bij de huisartsenposten net iets lager dan bij de huisartsenpraktijken (4,7). Deze 4,1 betekent echter meer dan verdubbeling ten opzichte van de vorige meting (2,0).

De Vacaturemonitor wordt driemaal per jaar uitgevoerd door Kiwa Prismant in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties.


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

JGZ en voedselallergie

Algemeen Openbaar 26/04/2012
Vroege signalering en voorlichting over voedselallergie beinvloeden het aantal kinderen dat hier last van heeft. De JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid, die wordt ontwikkeld, geeft hiervoor praktische handvatten. De richtlijnontwikkelaar zoekt JGZ-organisaties die na een bijscholing deze richtlijn uitproberen. Hierdoor kan de richtlijn op basis van de bevindingen uit de praktijk zo nodig aangepast worden. Interesse? Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Reacties voor 18 juni aanstaande.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Wat te doen bij huiselijk geweld?

Algemeen Openbaar 04/04/2012
Artsen en doktersassistenten hebben een zorgplicht voor slachtoffers van huiselijk geweld. Maar de afweging of en hoe je actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. Je ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? Hoe kunt u de band met het gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is tijdig melden?

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de bijbehorende stappenplannen kindermishandeling en volwassenengeweld helpen u bij het maken van deze afwegingen. Zodat u weet wat u met uw vermoedens aanmoet, met wie u deze kunt bespreken en op welk moment. De code helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld is aangewezen.

Lees meer en kijk voor de stappenplannen op de site van de KNMG


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 1
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Werkzaam in de JGZ? Meld je aan!

Algemeen Openbaar 27/03/2012
Het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezonddheid) heeft een aantal richtlijnen gemaakt voor de JGZ (Jeugdgezondheidszorg). Voor het toepassen van deze richtlijnen in de praktijk start het centrum met het aanbieden van ondersteuning aan organisaties. Dit gebeurt door middel van toolkits. 

Voor de ontwikkeling van de materialen voor de toolkits zoekt het centrum nu professionals die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor is het NCJ op zoek naar leden voor een digitale klankbordgroep. Deze groep helpt het NCJ bij het ontwikkelen van de verschillende middelen en bekijkt of de middelen voldoende aansluiten bij de behoeftes van het JGZ-veld. De communicatie met de leden van de klankborgroep zal per email verlopen. Er zijn geen bijeenkomsten gepland.

 Ben jij als doktersassistent werkzaam in de JGZ, kijk dan voor meer informatie op de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Maak melding van taalproblemen!

Algemeen Openbaar 21/03/2012
Per 1 januari 2012 is de vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten beëindigd. Pharos, landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van migranten, vluchtelingen en gezondheid, inventariseert de problemen, oplossingen en gevolgen van deze maatregel op de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de zorg. 

Oproep!
Pharos roept zorgaanbieders, professionals, patiënten/cliënten, koepelorganisaties en overige veldpartijen op om de volgende zaken te melden:

1.Welke oplossingen voor de situatie treft u aan in de praktijk? Bijvoorbeeld, welke spelregels en afspraken gelden voor verschillende zorgaanbieders?
2.Welke oplossingen werken wel en welke niet en waarom?
3.Wat zijn de implicaties voor de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de zorg?

Maak melding

Veel zorgverleners zijn tegen het schrappen van de vergoeding. Het belang van het machtig zijn van de Nederlandse taal wordt breed onderstreept, ook als randvoorwaarde voor goede gezondheid. Heldere en eenduidige communicatie tussen patiënt en zorgverlener is één van de basisvoorwaarden voor het leveren van veilige en effectieve zorg.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 3
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Interesse in begeleiden van intervisie?

Algemeen Openbaar 07/03/2012
Reflecteren op je eigen handelen is belangrijk in de gezondheidszorg. Hoe ga je om met je grenzen? Met lastige patiënten? En wat doe je als je een fout hebt gemaakt? Door middel van intervisie kunnen doktersassistenten samen met vakgenoten aan de hand van het bespreken van casussen inzicht krijgen in het eigen functioneren en leren van elkaars methodiek en ervaring. Er zijn momenteel een aantal mogelijkheden tot het volgen van een cursus intervisie, om hierna bijvoorbeeld een eigen intervisiegroep op te starten.

De NHG onderzoekt samen met de NVDA de mogelijkheid om in de toekomst een cursus intervisiebegeleider aan te bieden. Uiteraard kent zo’n cursus toelatingscriteria, zoals het eerst zelf deelnemen aan een intervisiegroep en (werk)ervaring hebben in het begeleiden van anderen/groepen. Voordat er een cursus op maat ontwikkeld wordt, willen wij eerst weten of er animo bestaat voor het volgen van zo’n cursus. Heb je interesse laat dit dan weten via communicatie@nvda.nl

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

info voor patienten: www.thuisarts.nl

Algemeen Openbaar 07/03/2012
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.

Tekst op site.
U kun de informatie op deze site gebruiken:
 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.
 • Huisartsen kunnen deze site gebruiken als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na consulten.
Hoe zoekt u de informatie op?
De informatie is ingedeeld in onderwerpen die weer onderverdeeld zijn in situaties.
U kunt de informatie op 3 manieren zoeken:

1. Zoeken via de letterbalk
2. Zoeken met een zoekwoord
3. Zoeken op lichaamsdeel

 Hoe betrouwbaar is de informatie?
Huisartsen werken met wetenschappelijke richtlijnen. De teksten op thuisarts.nl zijn (waar mogelijk) op de volgende richtlijnen gebaseerd:
 • NHG-Standaarden (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
 • FarmacoTherapeutische Richtlijnen (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
 • Multidisciplinaire richtlijnen (van zorgverleners van verschillende specialisaties);
 • Landelijke Transmurale Afspraken (tussen huisartsen en specialisten);
 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (tussen huisartsen en bijvoorbeeld psychologen of jeugdartsen);
 • Richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Waar mogelijk zijn de teksten op thuisarts.nl afgestemd met patiëntenorganisaties die informatie geven die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.

De informatie is gebaseerd op reguliere geneeskundige wetenschap. Thuisarts.nl is onafhankelijk van commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.

Wie is verantwoordelijk voor deze site?
De initiatiefnemer en eigenaar van thuisarts.nl is het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen. Het NHG ontwikkelt de landelijke richtlijnen en nascholing voor huisartsen en verzorgt de bijbehorende patiënten- en publieksinformatie in de vorm van patiëntenfolders, patiëntenbrieven, huisartsenbrochures en thuisarts.nl.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 1
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

OPROEP AAN LEDEN!!!!!

Algemeen Openbaar 06/03/2012
Wil je meepraten en meebeslissen over dingen die jou als doktersassistent aangaan? Kom dan naar de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 31 maart 2012 in Utrecht. Het hoofdbestuur van de NVDA nodigt je van harte uit voor het bijwonen van deze jaarlijkse vergadering.

Datum: zaterdag 31 maart 2012 
Plaats: Utrecht, UMCU, Heidelberglaan 100
Tijd: 10.30 uur tot 15.30 uur

Juist dit jaar staan er extra belangrijke punten op de agenda zoals het beleid van de NVDA tot 2015: profilering, positionering, kwaliteit en communicatie, en het installeren van de Ledenraad. Het bestuur stelt je komst zeer op prijs. Wij vinden het prettig als wij de vragen voor de rondvraag van tevoren toegestuurd krijgen, maar natuurlijk is er tijdens de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij het NVDA-kantoor, telefoon: 030-263 1040, per fax 030-263 1049 of per e-mail: secretariaat@nvda.nl. In verband met het toezenden van de vergaderstukken en het bestellen van de lunch, graag aanmelden voor 10 maart 2012 o.v.v. lidmaatschapsnummer. Na aanmelding krijg je de vergaderstukken zo spoedig mogelijk toegestuurd. Voor een lunch wordt gezorgd. Eventuele dieetwensen graag doorgeven bij aanmelding.

Kijk hier voor de volledige agenda
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Aantal rokers vermindert drastich

Algemeen Openbaar 29/02/2012
Rookte halverwege de vorige eeuw nog 70% van alle Nederlanders, nu rookt slechts een kwart van de bevolking. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Continu Onderzoek Rookgewoonten, dat TNS NIPO jaarlijks uitvoert onder zo’n 18.000 mensen in opdracht van STIVORO.

Minder rokers en minder sigaretten
De laatste jaren was het percentage rokers stabiel rond de 28% maar in 2011 daalde het percentage rokers spectaculair naar 25%. Nooit eerder waren er in Nederland zo weinig rokers. De daling startte in het eerste kwartaal van 2011 en viel samen met de invoering van de vergoeding van stoppen-met-rokenprogramma’s vanuit de basiszorgverzekering. De daling in het percentage rokers doet zich zowel voor bij mannen (van 29% in 2010 naar 27%) als bij vrouwen (van 26% in 2010 naar 23%) en is zichtbaar bij hoger (van 20% in 2010 naar 18%) en lager opgeleiden (van 32% in 2010 naar 29%).

Ondanks de daling, blijft de kloof tussen hoger en lager opgeleiden groot. Het verschil tussen beide groepen is meer dan 10%. Opmerkelijk is dat ook steeds minder rokers dagelijks roken. In 2001 rookte 25% van alle Nederlanders dagelijks, nu is dat nog slechts 19%. Ook het dagelijkse aantal gerookte sigaretten neemt steeds verder af. Tien jaar geleden rookte men gemiddeld 15,6 sigaretten per dag, nu zijn dat er 13,9.

Het Partnership Stoppen met roken, waaraan de NVDA deelneemt, heeft voor patiënten die hulp zoeken bij het stoppen met roken een folder ontwikkeld. Zorgverleners kunnen mensen die willen stoppen op veel manieren helpen, ondersteunen en begeleiden. Voor doktersassistenten is het handig om dezer folder zelf te lezen en te gebuiken voor in de praktijk of andere werkkring.

Folder Hulp nodig bij stoppen met roken?

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Site voor zorg aan allochtonen

Algemeen Openbaar 29/02/2012
Gezondheidszorg voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond kan lastig zijn vanwege taalproblemen, cultuurverschillen en ziektebeelden waar de Nederlandse zorg minder vertrouwd mee is. Pharos heeft daarom een website ontwikkeld, in nauwe afstemming met NHG en LHV. Naast inhoudelijke informatie biedt deze website voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen voor patiënten.

www.huisarts-migrant.nl
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Donderdag 1 maart onze dag!

Algemeen Openbaar 28/02/2012
Iedere eerste donderdag van maart is het de dag van de doktersassistent. Donderdag 1 maart aanstaande is het dus weer zover. Een dag voor (huis)artsen en collega's om de doktersassistent in het zonnetje te zetten.

Het tijdschrift Vriendin besteedt deze week aandacht aan de doktersassistent met een uitgebreid interview en een fotoreportage. Het blad laat de veelzijdigheid van het vak en het belang van het persoonlijke contact met patienten zien.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 2
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Het Disney-gevoel in de zorg

Algemeen Openbaar 21/02/2012
Exclusief voor de Huisartsbeurs 2012 heeft de Amerikaanse arts Fred Lee zijn visie op de patiëntenzorg in ziekenhuizen vertaald naar de arts-patiëntrelatie in de huisartspraktijk. Ook huisartsen en hun medewerkers wil hij warm maken voor zijn visie op patiëntenzorg: ‘From Good to Great in Patient Perception’. Bij klantgerichtheid draait het volgens Lee allemaal om de beleving van de patiënt. In twee (identieke) lezingen wil hij huisartsen en hun medewerkers stimuleren na te denken over patiënttevredenheid en de mogelijkheden die te vergroten. In twee workshops wil hij daarover met een kleine groep huisartsen de dialoog verder aangaan.

Meer informatie op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging

Geef je op voor de Huisartsenbeurs op 24 maart aanstaande! De NVDA is aanwezig met een stand en verzorgt twee maal een workshop over het KwaliteitsregisterCommunicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA stuurt zorgbrief aan politiek

Algemeen Openbaar 15/02/2012
De NVDA heeft aan de vaste Kamercommissie van VWS een bezorgde brief gestuurd ten aanzien van het korten op de huisartsenzorg. De Kamercommissie heeft woensdag 15 februari een extra debat over de bezuinigingen ingelast.  

Utrecht, 8 februari 2012

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vooruitlopend op het algemeen overleg van woensdag 15 februari wil het bestuur van de NVDA, de beroepsvereniging van doktersassistenten, graag zijn zorg met u delen over de ontwikkelingen binnen het huidige zorglandschap. Wij hopen dat u, ondanks uw drukke werkzaamheden, van onze bijdrage wilt kennisnemen.

Zoals eerder al gezegd door verschillende partijen: het korten van minister Schippers druist in tegen het door haar eerder vastgestelde beleid: een versterking van de eerste lijn met de huisarts en doktersassistent als spin in het zorgweb.

Meest gevraagde beroep
De maatregelen druisen eveneens in tegen belangrijke ontwikkelingen in de praktijk. Namelijk, doktersassistenten behoren tot de tien meest gevraagde beroepen tot 2016. Mede door de vergrijzing van de bevolking en de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar zorg is er een stijgende behoefte aan medische en paramedische vakkrachten. De grootste uitbreidingsvraag is er voor verpleeghulpen gevolgd door artsen, verplegenden en doktersassistenten. Deze verwachting komt uit het onderzoek De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 (december 2011) van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht.

Juist investeren
Als dit onderzoek wordt bezien in samenhang met andere ontwikkelingen in de gezondheidszorg en met name die in de beroepsuitoefening van doktersassistenten: de toenemende zorgvraag, groeiende extramurale dienstverlening, taakverschuiving & taakverzwaring, onvoldoende instroom vanuit het regulier onderwijs en een structureel gebrek aan stageplaatsen, dan kan de conclusie niet anders luiden dan dat er juist geïnvesteerd dient te worden in het aantal doktersassistenten de komende jaren. In plaats van op deze beroepsgroep te korten.

Onmisbare schakel
De doktersassistent draagt zorg voor en draagt bij aan laagdrempelige toegankelijke zorg. Zij is een onmisbare schakel tussen de (huis)arts en de patiënt in de eerstelijnszorg. De doktersassistent is professioneel, deskundig, breed inzetbaar, zelfstandig en het eerste aanspreekpunt. Zij kan een band opbouwen met patiënten en deze, bijvoorbeeld in de preventie of bij chronisch zieken, adviseren, begeleiden en voorlichten. Zij is getraind in het doen van triage. Dit levert onder andere tijdswinst op voor het spreekuur en het doorverwijzen naar de tweedelijn.

Bereikbaarheid
Steeds vaker verricht de doktersassistent veel voorkomende medische handelingen, zoals het maken van een uitstrijkje, het behandelen van wonden, het meten van de bloeddruk, het uitspuiten van oren, de controle van chronisch zieken, et cetera. Door taakdelegatie werkt de doktersassistent kostenbesparend. Zij kan contacten onderhouden met verschillende disciplines en is hierdoor een belangrijke schakel en coördinator binnen de ketenzorg. Bovendien draagt zij in zeer belangrijke mate bij aan de bereikbaarheid van de huisartsen. De Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV, acht 1,6 assistent per normpraktijk (2350 patiënten) noodzakelijk om goede zorg te bieden. De bezuinigingen leiden tot 0,5 assistent per normpraktijk minder, waardoor de bereikbaarheid slechter wordt.

Over het vak
Het vak van doktersassistent heeft een sterk verankerde positie in verscheidene werkvelden in de gezondheidszorg. De toegevoegde waarde van onze professie wordt door niemand in twijfel getrokken. De doktersassistent is onder andere werkzaam in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, huisartspraktijken, huisartsenposten, het onderwijs, bij GGD-en, in de jeugdgezondheidszorg en bij Arbo-diensten. Ook werken doktersassistenten bij bloedbanken en in verpleeghuizen. Het totaal aantal doktersassistenten werkzaam in de gezondheidszorg bedraagt ongeveer 25.000, waarvan 15.000 werkzaam in de huisartsenzorg (11.000 assistenten in de huisartsenpraktijk en 4000 in huisartsenposten).

Initiatiefnota
Uiteraard onderschrijft de NVDA, de landelijke beroepsvereniging van doktersassistenten, de conclusies en aanbevelingen uit de initiatiefnota van SP-Kamerlid van Gerven: ‘Het versterken van de eerste lijn kan zo een belangrijke maatregel zijn om de uitgaven aan gezondheidszorg te beperken. Zeker als we toegaan naar een maximale substitutie van tweede naar eerste lijn. Belangrijker nog is dat de uitvoering van deze voorstellen zal leiden tot een zorg dicht bij huis, zoveel mogelijk bij de vertrouwde huisartsenvoorziening. Zorg op menselijke maat dus’.

Bezuinigen op onze beroepsgroep is een slechte zaak voor patiënten. De doktersassistent draagt juist fors bij aan een efficiënte, doelmatige en betaalbare gezondheidszorg. Hierop korten is de omgekeerde wereld. En de patiënt is de dupe.

Wij wensen u als Kamerlid volgende week woensdag een constructief overleg toe.

Hoogachtend,

NVDA
Gerda van Baggem, voorzitter, en Jellie Klaver, directeurCommunicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Nog steeds groot tekort aan stages!

Algemeen Openbaar 15/02/2012
In de huisartsenzorg blijft de behoefte aan nieuwe instroom van doktersassistenten groot, terwijl de beschikbaarheid van stageplaatsen achterblijft. Omdat er sprake is van regionale verschillen, moet actie worden ondernomen op regionaal niveau.

Calibris wil regionale partijen zoals werkgevers in de huisartsenzorg (huisartsen, gezondheidscentra en huisartsenposten), onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) betrekken bij het bepalen van passende arbeidsmarktinterventies. De recent verschenen regiorapportages Doktersassistent helpen geven antwoord op vragen als:

- moeten we meer stageplaatsen bieden?
- staan vacatures in onze regio langer open dan elders?
- moeten we meer studenten werven?

(bron: Calibris)

Meer informatie op de site van CalibrisCommunicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Al meer dan 2500 inschrijvingen Kwaliteitsregister

Algemeen Openbaar 08/02/2012
Meer dan 2500 doktersassistenten schreven zich tot nu toe in het kwaliteitsregister in. Het register ging 1 juli vorig jaar van start en stelt de professionaliteit van de doktersassistenten objectief vast. De NVDA is zeer verheugd over het aantal inschrijvingen.

Delegeren
De komende tijd brengt de vereniging het register nog meer onder de aandacht bij doktersassistenten en bij huisartsen. Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk assistenten zich inschrijven. Inschrijving in het register laat zien dat de doktersassistent haar vak serieus neemt, kwaliteit levert en haar deskundigheid op peil houdt. Steeds meer (huis)artsen dragen taken over aan hun assistenten en de zorgvraag van patiënten stijgt. Dat maakt het beroep van doktersassistent interessanter, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.

Diploma
In het register kunnen gediplomeerde doktersassistenten zich inschrijven. Hiermee ondertekenen zij de beroepscode van de NVDA. Elke vijf jaar volgt een herregistratie. Deze verkrijgt men bijvoorbeeld door een minimaal aantal uren werkervaring en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing. Het register is ondergebracht bij KABIZ, Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg. Inschrijving kan op www.kabiz.nl. De registratie geldt voor vijf jaar en kost eenmalig € 65,-.

Meer informatie over het kwaliteitsregister
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Op verzoek: nog 1 maal het NVDA-congres

Algemeen Openbaar 08/02/2012
Klik hier om naar een aantal powerpointpresentaties van het NVDA congres van november 2011 te gaan
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 5
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Informatie ouderenzorg op website

Algemeen Openbaar 07/02/2012
Alle informatie ouderenzorg gebundeld op een nieuwe website. 

Informatie over de nieuwste ontwikkelingen, richtlijnen en scholingen over ouderenzorg is vanaf nu beschikbaar op de site www.platformouderenzorg.nl. Aanleiding voor dit nieuwe digitale platform is de groeiende en steeds complexer wordende zorgvraag door de vergrijzing. Praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuners willen de nu versnipperde kennis over deze specifieke vorm van ouderenzorg bundelen om goede zorg te blijven leveren.

De website is een initiatief van de V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en wordt gelanceerd tijdens het zevende Quadriceps symposium, het jaarlijkse gezamenlijke symposium van 5 beroepsverenigingen.

Prognoses wijzen uit dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. De zorgvraag van deze groep mensen wordt steeds intensiever en ingewikkelder. Daardoor staat de zorg voor ouderen onder druk. Marjan Verschuur-Veltman, voorzitter V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners: ' Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig wonen met relatief weinig zorg. Maar als deze mensen iets gaan mankeren, is er extra zorg nodig'.

De vereniging wil niet wachten tot 2040 en neemt nu stappen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. 'De toenemende zorgvraag voor de kwetsbare ouderen vraagt behalve een specifieke aanpak en benadering ook om passende kennis en expertise. De website is een prima manier om de beroepsgroep van actuele informatie te voorzien en kwalitatief goede zorg te blijven leveren’.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Vacaturemonitor weer uitgezet

Algemeen Openbaar 07/02/2012
Vandaag, 7 februari, is de vacaturemonitor arbeidsmarkt doktersassistenten weer uitgezet. De laatste dateerde van oktober 2011. Om een beeld te krijgen van de situatie op de arbeidsmarkt voor doktersassistenten wordt drie keer per jaar een vacatureonderzoek uitgevoerd door het Campagneteam doktersassistenten. 

Er was eind vorig jaar nog steeds een fors tekort aan doktersassistenten. De uitkomsten van oktober 2011 laten zien dat het aantal vacatures terugloopt, maar nog hoog is in verhouding met het landelijke gemiddelde van alle functies in Zorg en Welzijn. Ook de gemiddelde duur om de vacatures op te vullen is langer dan het gemiddelde in de sector.

De NVDA, LVG, VHN en LHV roepen werkgevers op de vacaturemonitor in te vullen zodat we een goed beeld krijgen van de huidige arbeidsmarkt.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Oproep: commentaar richtlijn Voeding

Algemeen Openbaar 01/02/2012
TNO ontwikkelt in samenwerking met het Voedingscentum en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) de richtlijn Voeding en Eetgedrag voor de JeugdgezondheidsZorg. Om deze richtlijn zo goed mogelijk verder te ontwikkelen zoekt TNO nu JGZ-organisaties en (JGZ-)professionals om de conceptrichtlijn te beoordelen.

Meer weten en/of meedoen?

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Tekst CAO Huisartsenzorg 1 april 2011-31 december 2012

Algemeen Openbaar 23/01/2012
De definitieve tekst van de CAO Huisartsenzorg die loopt van 1 april 2011 tot 31 december 2012 is nu beschikbaar. Klik hier om deze te downloaden.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

1 maart is onze dag!

Algemeen Openbaar 17/01/2012
Iedere eerste donderdag van maart is het de dag van de doktersassistent. Donderdag 1 maart aanstaande is het dus weer zover. Een dag voor (huis)artsen en collega's om de doktersassistent in het zonnetje te zetten.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

LHV in hoger beroep tegen boete NMa

Algemeen Openbaar 10/01/2012
De Landelijke Huisartsen Vereniging gaat in beroep tegen de beslissing van de Nederlandse Mededingingsautoriteit om de huisartsen een boete van bijna 8 miljoen euro op te leggen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legde de boete op omdat volgens de NMa de vereniging zich te veel met het vestigingsbeleid van haar leden bemoeit. En dat is tegen de regels.

De huisartsenvereniging zou haar leden hebben geadviseerd om huisartsen alleen in de praktijk toe te laten als artsen die er al zitten daar geen bezwaar tegen hebben. De NMa vindt dat nieuwe huisartsen hierdoor minder kans krijgen en dat is ook nadelig voor patiënten en zorgverzekeraars.

Behalve de boete voor de LHV hebben ook twee LHV-functionarissen een persoonlijke boete gekregen van respectievelijk 50.000 en 25.000 euro. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het vestigingsadvies.

Bron: nu.nl
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

CAO Huisartsenzorg belangrijke punten

Algemeen Openbaar 10/01/2012
Vorig jaar gingen alle partijen akkoord met de CAO Huisartsenzorg. De nieuwe CAO loopt van 1 april 2011 tot en met 31 december 2012. De tekst is helaas nog niet beschikbaar, maar de afspraken gelden natuurlijk al wel.

Scholing, registratie Kwaliteitsregister en contributie voor een groot deel vergoed. 
In het akkoord staat de afspraak dat de werkgevers eens in de vijf jaar de kosten van (her)registratie vergoeden. Bovendien is afgesproken dat de werkgever 50 procent van de contributie aan de NVDA vergoedt tot een maximum van 60 euro per jaar.
Andere belangrijke afspraken zijn gemaakt over scholing en opleiding. De partijen erkennen het belang van het ontwikkelen en bijhouden van de vakbekwaamheid van de medewerkers. Zo heeft de werknemer recht op het volgen van tenminste 20 uur per jaar geaccrediteerde scholing op kosten van de werkgever.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Tips over stagesamenwerking

Algemeen Openbaar 03/01/2012

School en praktijk moeten meer samenwerken. Alleen zo zijn het tekort aan stageplaatsen en het tekort aan doktersassistenten op de arbeidsmarkt te verhelpen.

Er zijn meer doktersassistenten in de eerste lijn nodig: de doorsnee praktijk of huisartsenpost, het gemiddelde eerstelijns- of gezondheidscentrum behoeven allemaal assistentie. De voor de hand liggende oplossing voor dit vraagstuk: het opleiden van meer doktersassistenten.

Twintig tips
Maar wát is de manier om dit aan te pakken? In de brochure vindt u twintig tips om stagesamenwerking op te starten en te verbeteren en om het tekort aan doktersassistenten te verminderen. Deze twintig tips kwamen voort uit de ervaringen in de drie projecten Stagesamenwerking van 2010-2011, die Calibris mede mogelijk heeft gemaakt. Via de stimuleringsregeling Stagesamenwerking van Calibris zijn daar in 2011 tot op dit moment nog acht projecten bij gekomen.
 

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Folder hulp bij stoppen met roken

Algemeen Openbaar 03/01/2012
Het Partnership Stoppen met roken, waaraan de NVDA deelneemt, heeft voor patiënten die hulp zoeken bij het stoppen met roken een folder ontwikkeld. Zorgverleners kunnen mensen die willen stoppen op veel manieren helpen, ondersteunen en begeleiden. Voor doktersassistenten is het handig om dezer folder zelf te lezen en te gebuiken voor in de praktijk of andere werkkring.

Folder Hulp nodig bij stoppen met roken?

Meer informatie over Partnership stoppen met roken

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Bezuinigingen blijven 98 miljoen euro

Algemeen Openbaar 03/01/2012
Ondanks felle protesten van oppositiepartijen in de Tweede Kamer blijft minister Schippers van VWS bij haar bezuinigingen van 98 miljoen euro op de huisartsenzorg. Het speciaal ingelaste kamerdebat hierover vlak voor de kerst heeft Schiippesr helaas niet kunnen overtuigen haar plannen verder te wijzigen. 

Eerdere berichtgeving:
(Bron : www.lhv.nl)
Minister Schippers van VWS verlaagt de bezuiniging op de huisartsenzorg van 112 naar 98 miljoen euro. Tegelijkertijd kondigt zij voor volgend jaar echter een mogelijk nieuwe bezuiniging aan. ‘De verlaging van de bezuiniging over de jaren 2009 en 2010 beschouwen wij als een gebaar,’ zegt voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 'Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de minister blijft vasthouden aan inhoudelijke plannen en een financieringssystematiek die de huisartsenzorg ondermijnen. Daarin is geen enkele verandering gekomen. De dreigende afkalving van de huisartsenzorg blijft dan ook onverminderd bestaan.'

Vandaag spraken de LHV en VWS wederom over de bezuiniging op de huisartsenzorg. Het was het derde gesprek deze week op uitnodiging van VWS. In dit gesprek heeft de minister laten weten dat de huisartsenzorg in 2011 opnieuw de kaders dreigt te overschrijden. De minister spreekt weliswaar de intentie uit een nieuwe bezuiniging te willen voorkomen, maar wil hiervoor geen garanties geven. Volgens eerste berekeningen van het CVZ gaat het om 160 miljoen euro. ‘Dit betekent dat de minister haar eerder toegezegde 'zachte landing' van de huidige bezuiniging inmiddels heeft omgezet in een tussenlanding en nu boven de markt laat hangen of de huisartsenzorg volgend jaar echt gaat stranden,' concludeert Van Eijck.

Meer informatie op de site van de LHV
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen