Welkom bij de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
Nieuws 2011

Nieuws 2011

Nieuws 2011

Update bezuinigingen

Algemeen Openbaar 20/12/2011
Bezuiniging huisartsenzorg 98 miljoen, nieuwe bezuiniging van 160 miljoen dreigt
(Bron : www.lhv.nl)
Minister Schippers van VWS verlaagt de bezuiniging op de huisartsenzorg van 112 naar 98 miljoen euro. Tegelijkertijd kondigt zij voor volgend jaar echter een mogelijk nieuwe bezuiniging aan. ‘De verlaging van de bezuiniging over de jaren 2009 en 2010 beschouwen wij als een gebaar,’ zegt voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 'Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de minister blijft vasthouden aan inhoudelijke plannen en een financieringssystematiek die de huisartsenzorg ondermijnen. Daarin is geen enkele verandering gekomen. De dreigende afkalving van de huisartsenzorg blijft dan ook onverminderd bestaan.'

Vandaag spraken de LHV en VWS wederom over de bezuiniging op de huisartsenzorg. Het was het derde gesprek deze week op uitnodiging van VWS. In dit gesprek heeft de minister laten weten dat de huisartsenzorg in 2011 opnieuw de kaders dreigt te overschrijden. De minister spreekt weliswaar de intentie uit een nieuwe bezuiniging te willen voorkomen, maar wil hiervoor geen garanties geven. Volgens eerste berekeningen van het CVZ gaat het om 160 miljoen euro. ‘Dit betekent dat de minister haar eerder toegezegde 'zachte landing' van de huidige bezuiniging inmiddels heeft omgezet in een tussenlanding en nu boven de markt laat hangen of de huisartsenzorg volgend jaar echt gaat stranden,' concludeert Van Eijck.

Gang naar de rechter
De LHV stapt naar de rechter om de bezuiniging van 98 miljoen aan te vechten. Dat zal volgende week in gang worden gezet. De korting wordt gerealiseerd door verlaging van het inschrijftarief en het consulttarief van de huisarts.
Mocht er volgend jaar opnieuw een overschrijding optreden, dan wordt die in 2013 zichtbaar en zou die kunnen resulteren in een korting in 2014. VWS geeft aan dat als in 2013 zichtbaar is geworden dat substitutie geld heeft bespaard, de dreigende korting wordt afgewend. Deze toezegging is naar het oordeel van de LVH weinig waard. ‘Er zijn te veel onzekerheden op dit punt,’ aldus Van Eijck.

Meer informatie op de site van de LHV
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Intervisie = leren van elkaars ervaring

Algemeen Openbaar 20/12/2011
Assistentes werken in de frontlinie: het eerste contact aan de telefoon, het aanspreekpunt voor praktijkbezoekers. Ze regelen, plannen, voeren een steeds meer toenemend aantal medische handelingen uit. En, niet te vergeten, ze werken intensief samen met diverse, vaak enorm verschillende huisartsen. Dit alles stelt hoge eisen aan persoonlijke-, professionele eigenschappen, goed kunnen communiceren, optimaal kunnen samenwerken en daarbij ook nog ‘jezelf’ laten zien: die hulpverlener blijven die je ook graag wílt zijn!

Makkelijk is dat allemaal niet. Soms levert het spanningen of vragen op: hoe zouden collega’s omgaan met die lastige klagers? Waarom voel ik me soms blij na een dag werk, en soms zo ontzettend moe? Hoe maak ik de huisarts duidelijk dat ik moeite heb met sommige dingen in de samenwerking. Ik voel me soms zo machteloos…… Hoe zou het zijn om dat soort vragen eens rustig, en onder deskundige leiding, te kunnen bespreken met collega’s die vergelijkbare ervaringen hebben?

De WDH Gooi en Vechtstreek organiseert een cursus Assistentie voor Assistentes. Accreditering hiervoor is aangevraagd.
Meer informatie en inschrijven
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Algemeen Openbaar 14/12/2011
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA reageert op "DA als doorbitch" artikel

Algemeen Openbaar 08/12/2011

In de weekendbijlage van de NRC verscheen op 3 december jl. een artikel over de doktersassistent als doorbitch. Volgens het artikel zou een doktersassistent het grootste obstakel in de gezondheidszorg zijn voor de patient. Uiteraard heeft de NVDA meteen een ingezonden brief naar de NRC gestuurd. Hopelijk wordt deze geplaatst.

Heeft u opmerkingen of een reactie stuur deze dan naar communicatie@nvda.nl

NRC artikel De doktersassistent als doorbitch
De NVDA-reactie

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 3
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Minister komt dokters tegemoet

Algemeen Openbaar 07/12/2011
Minister Schippers van volksgezondheid wil toch dat huisartsen taken blijven overnemen van de ziekenhuizen, zoals de begeleiding van chronisch zieke patienten. De minister heeft hierover een conflict met de huisartsen, die dat alleen willen doen als ze er ook voor worden betaald. De minister is nu bereid daar de komende jaren geld voor uit te trekken. (bron NOS.nl) De bezuinigingen in 2012 vallen hierdoor lager uit, in plaats van 112 miljoen euro nu 88 miljoen euro.

Lees verder op de site van de LHV, de Landelijke Huisartsenvereniging

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Stoppen met roken kwaliteitsregister

Algemeen Openbaar 29/11/2011
Voor het geven van stoppen-met-roken zorg en ondersteuning zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Het Partnership Stoppen met roken, waar de NVDA deel van uitmaakt, heeft daarom een kwaliteitsregister ingesteld.

Dit register onderscheidt intensieve bewezen effectieve van niet-bewezen effectieve begeleiding bij stoppen met roken en waarborgt de kwaliteit daarvan. Het kwaliteitsregister stelt hiervoor eisen aan de kwalificaties van professionals en de scholing die zij hebben gevolgd. Daarnaast maakt het kwaliteitsregister inzichtelijk welke aanbieders bewezen effectieve intensieve stoppen-met-rokenprogramma’s aanbieden.

Zorgverzekeraars
De gehanteerde norm in het kwaliteitsregister is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken die de norm voor goede zorg bij stoppen met roken beschrijft. Op dit moment hebben zich al meer dan 280 professionals geregistreerd. Zorgverzekeraars hebben aangegeven veel waarde te hechten aan het register, en zullen dit waarschijnlijk bij het afsluiten van contracten voor zorginkoop gebruiken. 

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is er voor de professional, de patiënt (roker) en de zorgverzekeraar. Door registratie in het kwaliteitsregister worden geregistreerden erkend als bekwame professional in het geven van begeleiding bij het stoppen met roken. Professionals kunnen naast hun eigen registratie een collega zoeken om naar door te verwijzen voor stoppen-met-rokenbegeleiding. Een patiënt kan in het kwaliteitsregister controleren of de professional die hem begeleidt bij stoppen met roken gekwalificeerd is.

Stopaanbod
Het kwaliteitsregister vormt een goede aanvulling op de sociale kaart op de website van STIVORO waar men kan zoeken naar stopaanbod in de regio. Zorgverzekeraars kunnen het kwaliteitsregister hanteren als instrument voor het inkopen van zorg. Vanaf 2012 zal alleen de bewezen effectieve gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken nog vergoed worden vanuit de basisverzekering. Patiënten zullen zelf zorg moeten dragen voor eventuele aanvullende ondersteuning met nicotinevervangende middelen of medicatie.

Meer informatie over registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en het zoeken van een stoppen-met-rokenbegeleider vindt u op: www.KwaliteitsregisterStopmetRoken.nl
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Ondersteuning voor DA's in Centra voor Jeugd en Gezin

Algemeen Openbaar 29/11/2011
Een aantal beroepsverenigingen, waaronder de NVDA, de kennisinstituten NJi en NCJ en het ministerie van VWS vinden de ondersteuning van professionals in het CJG belangrijk. Deze organisaties hebben nu een ondersteuningsaanbod gerealiseerd rond de thema’s ‘Versterking van de eigen kracht’ en ‘Empowerment van CJG professionals’.

Begin 2012 zijn de thema’s: ‘De kwaliteit van primaire werkprocessen verbeteren’ en ‘Vraaggericht werken en eigen kracht stimuleren’

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit 40 praktijkgerichte workshops en 12 Good Practices. De Good Practices zijn voorbeelden van manieren van werken zoals deze door een CJG of een aantal CJG’s in de praktijk worden toegepast en die men graag met andere professionals wil delen.

De workshops ondersteunen de professionals bij de dagelijkse uitvoering van hun werk en zijn gericht op pedagogen, orthopedagogen, psychologen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en maatschappelijk werkers. Dat kunnen zowel leden als niet-leden van de beroepsverenigingen zijn. Ook andere professionals die nauw met het CJG samenwerken zijn welkom.

CJG professionals kunnen zich individueel en/of als team op de website van het Nederland Jeugd Instituut aanmelden voor een workshop en/of een Good Practice. Er kan gekozen worden uit 8 verschillende workshops en er kan aan meerdere workshops en/of Good Practices worden deelgenomen. De workshop wordt bij voorkeur (en indien mogelijk) in het eigen CJG of de gemeente/regio gegeven en wordt meerdere keren aangeboden. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per workshop en 100 deelnemers per Good Practice.

De bijeenkomsten (van elk 4 uur) zijn –door financiering van het Ministerie van VWS- gratis toegankelijk en worden aangeboden vanaf 9 januari tot eind februari 2012. Accreditatie wordt aangevraagd. Opgeven kan tot uiterlijk 13 december.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Handreiking aanpak schoolverzuim door ziekte

Algemeen Openbaar 09/11/2011
De vereniging van Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hebben in 2009 gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de Handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’.

Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Niet erg als het incidenteel gebeurt. Problematisch wordt het als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig voorkomt. Dan is de kans groot dat er achterliggende problemen zijn. Het duiden van gezondheidsklachten is echter moeilijk voor de school vanwege het ontbreken van medische expertise.

Voor dit dilemma is de handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ die praktische handvatten biedt om onnodig schoolziekteverzuim aan te pakken. Doel is dat alle leerlingen ‘binnenboord blijven’ en zo in staat gesteld worden minimaal een startkwalificatie te halen. In het omgaan met schoolziekteverzuim gaat het over vroegsignalering van problematiek, het begeleiden van de zieke leerling en het onderscheid maken tussen ziek en niet ziek, tussen belemmeringen en mogelijkheden. Geen enkele situatie is hetzelfde en ook ziek zijn kent vele variaties.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Aliantie Nederland Rookvrij opgericht

Algemeen Openbaar 09/11/2011
Tijdens een besloten bijeenkomst in Driebergen is op dinsdag 8 november de Alliantie Rookvrij Nederland opgericht. De Alliantie die in het voorjaar van 2012 actief wordt, wil dat de regering het roken blijft ontmoedigen, hogere accijnzen op tabak berekend,  jongeren beter beschermd tegen tabaksmarketing en het instellen van veel meer rookvrije plekken. De NVDA is lid van de alliantie.

Bron Trouw 8/11/11:

De alliantie is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Astma Fonds en Hartstichting. Directeur Michael Rutgers van het Astma Fonds ontkent dat de alliantie is opgericht uit onvrede met het tabaksbeleid van Schippers (VWS). De VVD-minister versoepelde het rookverbod in de horeca en kondigde aan de subsidie van het expertisecentrum voor tabaksontmoediging Stivoro te gaan afbouwen.

Rutgers: "Er is al langer grote zorg over het niveau van tabaksontmoediging in Nederland. We liggen ver achter in Europa. Weliswaar daalt het aantal rokers, maar nog steeds zitten we in de middenmoot met 27 procent rokers. In Zweden is dat 14 procent."

In het conceptbeleidsplan voor de alliantie wordt wel kritiek geuit op het huidige kabinetsbeleid: "Momenteel ontbreekt een samenhangend nationaal regeringsbeleid voor de aanpak van roken in Nederland." Het netwerk wil dat Nederland een WHO-verdrag voor tabaksontmoediging volledig gaat navolgen. Volgens de alliantie staat daarin dat de overheid het voortouw moet nemen in tabaksontmoediging.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Melden incidenten voor veiligheid patiënt

Algemeen Openbaar 09/11/2011
Patiëntveiligheid staat in ons vak voorop. Maar in de zorg aan patiënten gaat er wel eens, meestal onbedoeld, iets mis. Ieder mens maakt fouten. Denk bijvoorbeeld aan verkeerde medicatie, gebrekkige overdracht tussen zorgverleners of misverstanden in de communicatie bij hulpverleners.

Om van deze incidenten, missers of fouten iets te leren en zo herhaling te voorkomen, is het belangrijk dat deze worden geregistreerd. Het ministerie van VWS organiseert daarom in samenwerking met IQ Healthcare van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud de Nationale meldweek incidenten patiëntveiligheid eerste lijn 2011 van maandag 14 t/m zondag 20 november. Het is de tweede keer dat een meldweek wordt georganiseerd. In deze week kunnen alle eerstelijns beroepsbeoefenaars incidenten in de zorg melden via een anoniem digitaal meldsysteem.

Een incident is een gebeurtenis in de patiëntenzorg waarvan de zorgverlener zegt: “dat had beter gemoeten” of “dat had niet mogen gebeuren”. De meldweek is in eerste instantie bedoeld om bij beroepsbeoefenaren bewustwording voor patiëntveiligheid op gang te brengen. De meldweek is een uitstekend moment om eens (extra) stil te staan bij de veiligheid in de praktijk. Meer informatie en voorbeelden van incidenten vind je op www.meldweek2011.nl

De NVDA is op zoek naar praktijken die (anoniem) meedoen aan de meldweek voor een artkel hierover in het vakblad De Doktersassistent. Wil je meewerken, meld je dan aan bij redactie@nvda.nl


.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Minister bezuinigt 20 miljoen euro minder

Algemeen Openbaar 08/11/2011
Minister Schippers verlaagt de aangekondigde bezuiniging op de huisartsenzorg van 132 naar 112 miljoen. Dat schreef de  minister in een brief aan de Tweede Kamer. Op basis van de laatste cijfers van het College voor Zorgverzekeringen hebben huisartsen in 2009 en 2010 minder te veel uitgegeven dan eerder werd aangenomen.

In haar brief waarschuwt de minister ook direct voor de situatie in 2011: "Uit de cijfers van oktober 2011 van het CVZ is ook een aanzienlijke financiële dreiging waar te nemen voor wat betreft de huisartsenzorg in 2011. In verband met de onzekerheid rondom dit cijfer verbind ik hier nu geen conclusies aan. Gelet op beheersing van de zorguitgaven dienen eventuele overschrijdingen wel geredresseerd te worden. Dit kan ook gedurende het lopende jaar. Mede gezien de financiële dreiging voor 2011 roep ik de huisartsensector nogmaals op om aan te sluiten bij de (inmiddels) lopende besprekingen met de eerste lijn over een gedeelde bestuurlijke agenda, waarin ik ook afspraken wil maken over hoe om te gaan met mogelijke overschrijdingen en de beschikbare financiële ruimte."

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Filmpje 'The Zorg of Holland'

Algemeen Openbaar 02/11/2011
Misschien kennen jullie het al. Koefnoen heeft een geweldige act voor de huisartsen gemaakt: The Zorg of Holland......... zie de link
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Zembla: Schippers is de minister van tabak

Algemeen Openbaar 31/10/2011

Zembla: Schippers is de minister van tabak
 

Minister Schippers onderhoudt stevige contacten met de Nederlandse tabakslobby. Deze contacten beïnvloeden haar rookbeleid: ze heft het rookverbod in de kleine horeca op, preventieprogramma’s worden gekort en de vergoeding voor hulpmiddelen om te stoppen met roken wordt geschrapt uit het basispakket. Dit wordt gesteld in de uitzending van Zembla (VARA) van vrijdag 21 oktober jl.

De NVDA is partner in Het Partnership Stop met Roken, een samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit het gezondheidszorgveld. Wij zijn ontsteld over de bevindingen in het VARA-programma. De NVDA maakt zich bezorgd over het feit dat minister Schippers nauwe banden met de tabakslobby lijkt te onderhouden en keurt dit ten zeerste af.

Zie hier voor het bekijken van de uitzending.

Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Annulering De Oostelijke Eerstelijnsdag

Algemeen Openbaar 31/10/2011
De Oostelijke Eerstelijnsdag, die gepland stond op woensdag 23 november a.s. in de Americahal te Apeldoorn, zal tot onze spijt niet doorgaan. Het aantal bezoekersinschrijvingen is te gering. Het sterke programma en de hoge aantallen toegekende accreditatiepunten ten spijt.

Het is onze verwachting dat wij niet boven de 400 bezoekers waren uitgekomen. Dit aantal achten wij dermate beperkt dat wij dit niet kunnen verantwoorden aan onze standhouders die hiervoor een investering, in tijd én geld, maken. Hetzelfde geldt uiteraard voor onze sprekers en partners.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de Regionale Ondersteunings Structuren. Met name Stichting OOGG, Caransscoop en ROSET. Onder andere in overleg met hun zullen wij nu evalueren en nadenken over het huidige concept en hoe wij in de toekomst zorgprofessionals kunnen bedienen.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Accreditatie NVDA-congres Beter in Balans

Algemeen Openbaar 12/10/2011
De CADP, Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Praktijkassistenten, heeft het congres ‘Beter in Balans’ van de NVDA op zaterdag 19 november geaccrediteerd voor drie punten op nummer DA11020.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Manifestatie drukbezocht en een succes

Algemeen Openbaar 07/10/2011
Ruim 3000 doktersassistenten en praktijkondersteuners waren aanwezig bij de landelijke manifestatie in de Amsterdam RAI gisteren. In totaal manifesteerden 8000 huisartsen en ondersteunend personeel tegen de bezuinigingsplannen van minister Schippers.  

Tijdens de manifestatie stonden doktersassistenten, huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners pal voor de huisartsenzorg. De manifestatie was een reactie op de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg door minister Schippers van VWS.  Het belang van de huisartsenzorg in Nederland werd belicht en er werd duidelijk gemaakt dat de aangekondigde bezuinigingen averechts werken op de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg.

Steun
De manifestatie had brede ondersteuning. In de stuurgroep die de manifestatie organiseerde, zaten de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen). De stuurgroep onderhield contact met de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Kijk voor de foto's en een videoverslag van de dag op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV

Hieronder het verslag van Jose Hoppenbrouwer, zelf werkzaam als doktersassistent en hoofdredacteur van De Doktersassistent .

Op naar de RAI!

Donderdag 6 oktober sloot onze praktijk zodat we met huisartsen, POH en doktersassistenten naar de RAI konden voor de Landelijke Huisartsenmanifestatie. De patiënten werden niet in de steek gelaten, daar zorgde de HAP zo nodig voor. We gingen juist om de patiënten in de toekomst van goede basiszorg te kunnen blijven voorzien!

We verzamelden op een winderige plek om te wachten op de bus. Gelukkig regende het niet meer en in de loop van de dag werd het steeds iets beter weer… een goed teken?

8000 mensen is een indrukwekkende hoeveelheid om tussen te staan. 5000 huisartsen, zo’n 1000 POH’ers, 2000 doktersassistenten, waarvan ruim 1000 NVDA-lid. Op deze dag moesten we nog wel constateren dat minister Schippers alleen wilde praten, niet wilde luisteren. Misschien wil ze wel lezen wat er zoal werd bepleit en waarvoor de zaal klapte en soms zelfs ging staan:

Arno Timmermans, voorzitter NHG:
‘De huisarts is de hoeksteen van de gezondheidszorg.’ en ‘De koers van de minister tast de solidariteit aan.’

Henriëtte van der Horst, hoogleraar huisartsenzorg VU namens alle Academies:
‘De minister wil de kip met de gouden eieren slachten. De gouden eieren die de poortwachterszorg van een huisarts toevoegt aan de maatschappij: minder ziekteverzuim, toegenomen levenskwaliteit, meer sociale cohesie.’

Tim Linssen, voorzitter van de LOVAH sprak minister Schippers rechtstreeks aan op haar strikte regels:
‘U wilt dat we per jaar maximaal 174 doorverwijzen naar de tweedelijnszorg. Minister, mag ik u bellen als patiënt 175 met een hartinfarct in mijn wachtkamer zit?!’ en ‘U schoffeert ons door afspraken die eerder zijn gemaakt en geld zijn gaan kosten, achteraf te bestraffen.’ ‘Onze inzet voor patiënten krijgt geen herkenning.’ ‘Bij de toenemende vergrijzing zijn wij de kosteneffectieve dokters! De huisarts is niet deel van het probleem maar deel van de oplossing.’

Maarten Ploeg, directeur Diabetes Vereniging Nederland:
‘Patiënt en huisarts zijn het kernteam van de gezondheidszorg voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes. Dankzij deze kernrelatie, waar beiden verantwoordelijkheid dragen, kan de patiënt langer leven met minder complicaties.’

Rinske van der Goor, huisarts te Utrecht:
‘We moeten niet OP de huisarts bezuinigen, we moeten MET de huisarts bezuinigen. De huisarts houdt zorg betaalbaar.’

Steven van Eijck, voorzitter LHV: ‘We verwachten een crisis in de zorg en de oorzaak is bekend: het beleid van minister Edith Schippers.’

Monique Brouwers, lid hoofdbestuur NVDA: ‘De kwaliteit en de bereikbaarheid van de huisartsenzorg staan of vallen met voldoende inzet van ondersteunend personeel. Wij zijn onmisbaar voor de eerstelijnszorg. Op ons bezuinigen is de omgekeerde wereld. En de patiënt is de dupe!’

We hadden 6 oktober in de RAI een gezamenlijk doel: de politiek wakker schudden. Korten op de huisarts maakt méér kapot dan je lief is. De zorg dichtbij de patiënt is uiteindelijk de meest betaalbare zorg. Hou de zorg dan ook waar mogelijk in de eerstelijn, met de inzet van huisartsen, POH’ers en doktersassistenten. Want zoals cabaretier Ernst van der Pasch met ons zong: ‘Wij zijn de dokter, die iedereen kent!’
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Workshops voor assistenten in Jeugdzorg

Algemeen Openbaar 04/10/2011
Voor uitvoerende professionals werkend in of met het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn 40 workshops en 12 good practices georganiseerd. 

Beroepsverenigingen, kennisinstituten en het ministerie van VWS vinden de ondersteuning van professionals in het CJG belangrijk. Vorig jaar hebben zij samengewerkt om een ondersteuningsaanbod te realiseren rond de thema’s ‘Versterking van de eigen kracht’ en ‘empowerment van CJG professionals’. Voortbouwend op het advies ‘Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin’ zijn dit jaar de thema’s ‘De kwaliteit van primaire werkprocessen verbeteren’ en ‘Vraaggericht werken en eigen kracht stimuleren’.

Meer informatie
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

8000 aanmeldingen voor manifestatie

Algemeen Openbaar 04/10/2011
3000 doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben zich aangemeld voor de manifestatie morgen. Dat is goed nieuws! Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. In totaal zijn er al 8000 aanmeldingen.

Onder het motto Korten maakt meer kapot… vindt op donderdag 6 oktober aanstaande in de RAI in Amsterdam de landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde kortingen op de huisartsenzorg. De NVDA roept haar leden op deel te nemen!
De LHV heeft haar leden in een brief opgeroepen doktersassistenten en poh's op 6 oktober vrij te geven.

Tijdens deze manifestatie staan doktersassistenten, huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners pal voor de huisartsenzorg. Je kunt je aanmelden voor deelname aan deze manifestatie via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Deelnemers moeten zich persoonlijk aanmelden. De NVDA roept leden en niet-leden op zich massaal aan te melden voor deze belangrijke dag. De voorbereidingen voor de Landelijke Manifestatie Huisartsenzorg zijn in volle gang. De NVDA zit in de stuurgroep die deze dag organiseert.

De manifestatie is een reactie op de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg door minister Schippers van VWS. Op 6 oktober wordt het belang van de huisartsenzorg in Nederland belicht en wordt duidelijk gemaakt dat de aangekondigde bezuinigingen averechts werken op de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg.

Steun
De manifestatie heeft brede ondersteuning. In de stuurgroep die de manifestatie organiseert, zitten de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen). De stuurgroep onderhoudt tevens contact met de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Aanmelding
De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk huisartsen en praktijkmedewerkers de manifestatie bezoeken, om te laten zien hoe belangrijk het is om de aangekondigde bezuinigingen een halt toe te roepen. In het belang van de huisartsenzorg en dus vooral in het belang van de patiënt. Meld je aan via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Meer informatie op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

POH in 2012: sluit contracten af met verzekeraars

Algemeen Openbaar 28/09/2011
Op uitnodiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vond begin september een bijeenkomst plaats over de huidige en toekomstige financiering van de POH. Hierover was in het afgelopen jaar onrust ontstaan.

ZN gaf uitleg over de veranderde financiering van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg per 1 januari 2011 en voor 2012. Aanwezig waren van inkopers huisartsenzorg van diverse zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen NVvPO, de V&VN en de NVDA.

Belangrijkste conclusies voor 2012:
 • De huisartsen moeten eerst een contract hebben afgesloten over de inzet van praktijkondersteuning, pas daarna zullen zorgverzekeraars gaan betalen.
 • Als er, zoals minister Schippers van VWS heeft bepleit, in 2012 een lager inschrijftarief per patiënt gaat gelden voor de huisarts, dan willen de zorgverzekeraars voorkomen dat de huisarts die mindere inkomsten ‘terugverdiend’ via de praktijkondersteuner door extra declaraties.
 • Huisartspraktijken moeten gaan laten zien dat er bereikt wordt wat men wil bereiken via de inzet van de praktijkondersteuner. Dit betreft gegevens als medische uitkomst, patiëntervaring en het kostenplaatje. (De zorgverzekeraars bestuderen nog hoe ze dit allemaal moeten meten.
Voor 2012, en daarna elk jaar opnieuw, moet de huisarts met de preferente zorgverzekeraar van zijn regio (de zorgverzekeraar die er het meest vertegenwoordigd is) een jaarcontract afsluiten over de inzet van de praktijkondersteuner. De taken van de praktijkondersteuner moeten worden benoemd, plus het aantal uren dat eraan zal worden besteed. Er zal een omschrijving moeten komen van de verwachte resultaten en het soort inzet van de praktijkondersteuner. Er zullen wellicht verschillende soorten praktijkondersteuners zijn met verschillende taken, dat moet allemaal worden omschreven.

De zorgverzekeraars zullen rekenen met het vereiste competentieniveau van de praktijkondersteuner, niet met het opleidingsniveau van de praktijkondersteuner. Alle zorgverzekeraars zullen de condities van het contract dat de preferente zorgverzekeraar uiteindelijke afsluit met de huisarts, volgen. Zo kan de huisarts bij alle zorgverzekeraars op gelijke wijze de inzet van de praktijkondersteuner declareren. In vaktermen: de zorgverzekeraars zullen de preferente zorgverzekeraar ‘volgen’.

De zorgverzekeraars willen geen contracten met een langere duur afsluiten omdat zij op tijd rekening willen houden met eventuele veranderingen vanuit VWS.


Hoe werd de praktijkondersteuner in 2010 gefinancierd?

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) was het volgende bepaald:

Een huisartsenpraktijk die een praktijkondersteuner in dienst wilde nemen, moest hiervoor een praktijkplan hebben. Er mocht 1 fte praktijkondersteuning zijn per 3 huisartsen. De kosten van 1 fte werden bepaald op € 67.000 per jaar, onderverdeeld in € 38.000 loon, € 19.000 managementtaken €10.000 praktijkkosten. Tweederde van deze kosten zou worden vergoed door de zorgverzekeraar, eenderde van de kosten moest worden verdiend via de consulten die de praktijkondersteuner uitvoerde.

Ketenzorg
Naast de komst van de praktijkondersteuners, ontwikkelde zich de ketenzorg. Hierbij worden patiëntengroepen met bepaalde chronische aandoeningen, zoals diabetes , CVRM (cardiovasculair risicomanagement) en COPD/astma, begeleid door diverse disciplines in goede samenwerking. Praktijkondersteuners worden vaak ingezet in deze ketenzorg.

De ketenzorg werd apart gefinancierd. Sinds 01-01-2010: per diabeet en CVRM-patiënt kreeg de huisarts een bepaald bedrag. Idem voor COPD/astma-patiënten per 01-07-2010. In dat bedrag was inbegrepen de werkzaamheden van de praktijkondersteuner voor die ketenzorg. Dat betekende dat de consulten van deze patiënten bij de praktijkondersteuners niet apart mochten worden berekend.
ZN en de zorgverzekeraars hebben daarna de indruk gekregen dat ze de praktijkondersteuner dubbel betaalden. Ze moesten ketenzorg inkopen maar betaalden ook voor consulten. Hun stelling: het is niet de bedoeling dat de praktijkondersteuner een verdienmodel wordt voor de huisarts. de zorgverzekeraars willen alleen de kosten vergoeden, niet meer.

Betalen voor prestaties
Bovendien hadden de zorgverzekeraars nog een andere wens: ze willen niet betalen voor puur productie, maar ook afspraken maken over prestaties waaraan moet worden voldaan voordat er zaken vergoed worden. Er moest wat hen betreft een nieuwe inkoopstructuur komen voor de werkzaamheden van de praktijkondersteuner. Waarbij zij van mening waren dat ook zij geen belang hebben bij het inkrimpen van aantal en inzet van praktijkondersteuners. Noch bij het verschuiven van de zorg naar de tweedelijn.

Onrust na 1 januari 2011
Zorgverzekeraars verklaarden 2011 tot overgangsjaar en gingen de financiering van de praktijkondersteuner anders aanpakken. Per 1 januari 2011 zijn ze dan ook gestart met een nieuwe manier van inkopen van zorg.

Ze wilden per 1 januari 2011 óf betalen voor ketenzorg óf betalen voor een praktijkondersteuner bij de huisarts. Zij verzochten de huisartsen om hen te informeren over de inzet van hun praktijkondersteuners. Aan de hand van die inzet zouden zij dan één modulebedrag betalen.

De huisartsen reageerden over het algemeen niet positief op deze verandering en gingen op een andere manier poh-consulten declareren, er werden taken verschoven van de praktijkondersteuner naar de doktersassistent. Veel praktijkondersteuners kregen te horen dat ze wellicht geen baan meer zouden hebben en velen van hen namen contact op met de diverse beroepsverenigingen met verontruste vragen.

Door in de bijeenkomst uitleg te geven over de financiering van de praktijkondersteuner hopen ZN en de inkopers van de huisartsenzorg onrust bij de beroepsgroep weg te nemen.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Manifestatie: ruim 1000 aanmeldingen door doktersassistenten

Algemeen Openbaar 27/09/2011
Al meer dan 1000 doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben zich aangemeld voor de manifestatie. Dat is goed nieuws! Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. In totaal zijn er al meer dan 5000 aanmeldingen.

Onder het motto Korten maakt meer kapot… vindt op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam de landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde kortingen op de huisartsenzorg. De NVDA roept haar leden op deel te nemen!
De LHV heeft haar leden in een brief opgeroepen doktersassistenten en poh's op 6 oktober vrij te geven.

Tijdens deze manifestatie staan doktersassistenten, huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners pal voor de huisartsenzorg. Je kunt je aanmelden voor deelname aan deze manifestatie via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Deelnemers moeten zich persoonlijk aanmelden. De NVDA roept leden en niet-leden op zich massaal aan te melden voor deze belangrijke dag. De voorbereidingen voor de Landelijke Manifestatie Huisartsenzorg zijn in volle gang. De NVDA zit in de stuurgroep die deze dag organiseert.

De manifestatie is een reactie op de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg door minister Schippers van VWS. Op 6 oktober wordt het belang van de huisartsenzorg in Nederland belicht en wordt duidelijk gemaakt dat de aangekondigde bezuinigingen averechts werken op de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg.

Steun
De manifestatie heeft brede ondersteuning. In de stuurgroep die de manifestatie organiseert, zitten de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen). De stuurgroep onderhoudt tevens contact met de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Aanmelding
De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk huisartsen en praktijkmedewerkers de manifestatie bezoeken, om te laten zien hoe belangrijk het is om de aangekondigde bezuinigingen een halt toe te roepen. In het belang van de huisartsenzorg en dus vooral in het belang van de patiënt. Meld je aan via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Meer informatie op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Korten maakt meer kapot.....

Algemeen Openbaar 21/09/2011
Onder het motto Korten maakt meer kapot… vindt op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam de landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde kortingen op de huisartsenzorg. De NVDA roept haar leden op deel te nemen!

De grens van 2500 aanmeldingen is al overschreden. De afgelopen week meldden zich dagelijks 200 huisartsen zich aan. Naast huisartsen hebben inmiddels 465 doktersassistenten zich opgegeven, 180 praktijkondersteuners en 200 huisartsen in opleiding. De LHV heeft haar leden in een brief opgeroepen doktersassistenten en poh's op 6 oktober vrij te geven.

Tijdens deze manifestatie staan doktersassistenten, huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners pal voor de huisartsenzorg. U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan deze manifestatie via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Deelnemers moeten zich persoonlijk aanmelden. De NVDA roept leden en niet-leden op zich massaal aan te melden voor deze belangrijke dag. De voorbereidingen voor de Landelijke Manifestatie Huisartsenzorg zijn in volle gang. De NVDA zit in de stuurgroep die deze dag organiseert.

De manifestatie is een reactie op de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg door minister Schippers van VWS. Op 6 oktober wordt het belang van de huisartsenzorg in Nederland belicht en wordt duidelijk gemaakt dat de aangekondigde bezuinigingen averechts werken op de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg.

Steun
De manifestatie heeft brede ondersteuning. In de stuurgroep die de manifestatie organiseert, zitten de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen). De stuurgroep onderhoudt tevens contact met de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Aanmelding
De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk huisartsen en praktijkmedewerkers de manifestatie bezoeken, om te laten zien hoe belangrijk het is om de aangekondigde bezuinigingen een halt toe te roepen. In het belang van de huisartsenzorg en dus vooral in het belang van de patiënt. Meld je aan via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Meer informatie op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Kennis over samengestelde gezinnen

Algemeen Openbaar 15/09/2011
In 2010 telde Nederland naar schatting 184.000 samengestelde gezinnen. Bijna één op de tien gezinnen is een zogeheten samengesteld gezin. Hierbij heeft minstens één van de ouders kinderen uit een ander huwelijk of eerdere relatie. Leven in een samengesteld gezin is anders dan gewoon en complexer omdat ieder een ander verleden heeft. Van beroepskrachten vraagt het specifieke kennis en kunde om met deze gezinnen te werken. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt u het congres 'Samengesteld gezin: Anders dan gewoon' aan op dinsdag 8 november in Driebergen.

Opgeven kan op www.congressamengesteldgezin.nl

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Stoppen met roken toch deels vergoed

Algemeen Openbaar 14/09/2011
In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de vergoeding voor stoppen met roken toch gedeeltelijk vergoed. Gedragsbeinvloedende cursussen kunnen ook in 2012 rekenen op een vergoeding. Alleen de farmaceutische ondersteuning, zoals pleisters en pillen, dienen stoppende rokers met ingang van volgend jaar zelf te betalen.

Uit het persbericht van het Partnership Stop met Roken, waaraan de NVDA deelneemt:

Het NCRV reportage programma ‘Altijd Wat’ besteedde gisteren aandacht aan het kabinetsbesluit om stoppen-met-rokenvergoeding uit de zorgverzekering te halen. Na een persbericht van het ministerie van VWS en uitspraken van onder meer de VVD over de pakketbezuinigingen in juni dit jaar, werd breed verondersteld dat de vergoeding voor stoppen met roken per 2012 volledig wordt stopgezet. Het NCRV programma constateertde dat een deel van de begeleiding volgend jaar nog wel verzekerde zorg is. ‘Het is goed nieuws dat de effectief bewezen gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken vergoede zorg blijft’, aldus Onno van Schayck, voorzitter van het Partnership Stop met Roken. ‘Het wordt dus niet voor 100% maar voor 50% geschrapt’.

Meest effectieve behandeling niet meer vergoed
Per 2012 zal een roker die wil stoppen met roken de gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken, bijvoorbeeld een groepstraining, telefonische coaching of begeleiding van een praktijkondersteuner, nog wel vergoed krijgen. Als aanvullend nicotinevervangers of medicatie aanbevolen worden, zal de roker zelf moeten opdraaien voor die kosten. Volgens de zorgmodule is de combinatie van gedragsmatige en zogenaamde farmacologische ondersteuning, het zogenaamde stoppen-met-rokenprogramma, de meest effectieve behandeling. Van Schayck: ‘door een deel van de behandeling bij stoppen met roken niet meer te vergoeden, wordt de meest effectieve behandeling, die zorgverleners met elkaar hebben afgesproken in richtlijnen, eigenlijk aan patiënten onthouden’.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

feedback gevraagd richtlijn opvoedingsondersteuning

Algemeen Openbaar 06/09/2011
Het NCJ, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid , wil graag feedback op de digitale consultatie JGZ-richtlijn opvoedingsondersteuning.

In de afgelopen maanden heb je bij een van de vele gelegenheden (Kenniskring JGZ, V&VN symposium jeugd, Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg o.i.d.) mogelijk gehoord, dat er een richtlijn opvoedingsondersteuning voor de JGZ in de maak is. Die richtlijn is nu in concept gereed. Daarom willen wij je vragen de richtlijn van feedback te voorzien.

Meer informatie op de site van het NCJ

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Week van de Alfabetisering: Doe mee!

Algemeen Openbaar 06/09/2011
Anderhalf miljoen volwassenen, kinderen en jongeren in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en rekenen.
Van maandag 5 t/m zondag 11 september 2011 vindt de zevende editie van de Week van de Alfabetisering plaats. Een Week waarin het belang van lezen, schrijven en rekenen centraal staat. Dit jaar is het thema: DOE MEE!

Grijp de Week aan om als individu of als bedrijf, zorginstelling, school, of maatschappelijke organisatie aandacht te vragen voor het belang van een structurele aanpak van laaggeletterdheid.

DOE MEE!
Laat u inspireren door de 251 activiteiten die 196 organisaties vorig jaar organiseerden en ga naar www.weekvandealfabetisering.nl. Ook kunt op deze website uw activiteit aanmelden. Zo kunt u laten zien wat u organiseert en anderen op goede ideeën brengen.

SCHRIJF MEE
Vorig jaar vestigden 45.831 basisschoolleerlingen een record door tegelijk uit een boek voor te lezen. Dit jaar nodigen we iedereen uit om samen Het Langste Gedicht van Nederland te schrijven. U vindt hierover meer informatie via de link http://weekvandealfabetisering.nl/aanmelden-gedicht.

DOE MEE! en help van de Week van de Alfabetisering 2011 een daverend succes te maken!

Laat u inspireren op www.weekvandealfabetisering.nl en inspireer anderen door uw activiteit vandaag nog aan te melden!
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Vragen financiering praktijkondersteuning

Algemeen Openbaar 30/08/2011

De NVDA inventariseert vragen over de financiering van de praktijkondersteuning huisartsenzorg (POH). Zorgverzekeraars contracteren praktijkondersteuners via de huisartsenzorg.

In de afgelopen maanden, sinds 1 januari 2011, is er veel veranderd in de financiering van de POH. Dit heeft tot onrust en vragen geleid. De zorgverzekeraars willen nu direct contact met de praktijkondersteuners om de nieuwe financiering toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Een delegatie van de NVDA, de NVvPO en de V&VN, heeft op woensdag 7 september een ontmoeting met ZN, Zorgverzekeraars Nederland. Tijdens deze ontmoeting leggen zij aan de zorgverzekeraars vragen voor.

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in de praktijkondersteuning huisartsenzorg? Mail deze dan voor dinsdag 6 september naar communicatie@nvda.nl. Onze vertegenwoordigers zullen, indien mogelijk, uw vraag op de bijeenkomst aan ZN voorleggen.

Alvast hartelijk bedankt!
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Meld je aan voor de landelijke manifestatie huisartsenzorg

Algemeen Openbaar 30/08/2011
Onder het motto “Korten maakt meer kapot…” vindt op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam de landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde kortingen op de huisartsenzorg. Tijdens deze manifestatie staan doktersassistenten, huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners pal voor de huisartsenzorg. U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan deze manifestatie via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Deelnemers moeten zich persoonlijk aanmelden. De NVDA roept leden en niet-leden op zich massaal aan te melden voor deze belangrijke dag. De voorbereidingen voor de Landelijke Manifestatie Huisartsenzorg zijn in volle gang. De NVDA zit in de stuurgroep die deze dag organiseert.

De manifestatie is een reactie op de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg door minister Schippers van VWS. Op 6 oktober wordt het belang van de huisartsenzorg in Nederland belicht en wordt duidelijk gemaakt dat de aangekondigde bezuinigingen averechts werken op de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg.

Steun

De manifestatie heeft brede ondersteuning. In de stuurgroep die de manifestatie organiseert, zitten de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen). De stuurgroep onderhoudt tevens contact met de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Aanmelding
Eind augustus zullen alle huisartsen en doktersassistenten geïnformeerd worden over de wijze waarop zij zich, samen, praktijkmedewerkers, voor de manifestatie kunnen aanmelden. Om organisatorische redenen zal deze aanmelding op decentraal niveau plaatsvinden. De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk huisartsen en praktijkmedewerkers de manifestatie bezoeken, om te laten zien hoe belangrijk het is om de aangekondigde bezuinigingen een halt toe te roepen. In het belang van de huisartsenzorg en dus vooral in het belang van de patiënt. Meld je aan via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Meer informatie op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Triagewijzer is opvolger Telefoonwijzer

Algemeen Openbaar 24/08/2011
De NHG-TelefoonWijzer is vervangen door de NHG-TriageWijzer. In deze wijzer zijn alle ingangsklachten, triagecriteria en urgentiecategorieën gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard.

Spoedeisend
De Triagewijzer geeft de assistent (zowel op de huisartsenpost als in de praktijk) houvast bij telefonische hulpvragen over 60 klachten en is bruikbaar bij 80 procent van de hulpvragen om bijvoorbeeld te beoordelen of er sprake is van een spoedeisende hulpvraag.

Inhoudelijk is er gekozen voor een clustering van klachten. Hierdoor wordt het zoeken overzichtelijker. Ook zijn er twee urgentiecategorieën bijgekomen en zijn er kleuren toegevoegd aan de urgentiecodes. Bij de minder urgente klachten staan zelfzorg adviezen. Tot slot zijn er aparte paragrafen gewijd aan schedel- en hersenletsel, kindermishandeling en hoog risico letsel. Meer informatie is te vinden op www.nhg.artsennet.nlCommunicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Kamervragen PvdA bezuinigingen Huisartsenzorg

Algemeen Openbaar 16/08/2011
De Partij van de Arbeid heeft bij monde van Kamerlid Attje Kuiken schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS, Schippers, over de aangekondigde bezuinigingen op de huisartsenzorg.

Naast vragen om een onderbouwing van de aangekondigde korting vraagt de PvdA naar de argumenten van de minister om een overschrijding uit 2009 per 2012 in mindering te brengen op het abonnementstarief van de huisartsen. Dit terwijl er in voorgaande jaren, met goedkeuring van het parlement, door de minister van VWS geen bezuinigingsactie ondernomen is.

Ook vraagt Kamerlid Kuiken of de korting van € 132 miljoen in 2012 niet strijdig is met het kabinetsdoel om zorg goedkoper, dichtbij in de wijk aan te bieden, zoals geformuleerd in de beleidsbrief ‘Zorg die werkt’.

Lees de Kamervragen over de bezuinigingen (pdf)

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Lichte verruiming arbeidsmarkt doktersassistenten

Algemeen Openbaar 02/08/2011
Het tekort aan gediplomeerde doktersassistenten is iets afgenomen de afgelopen maanden. De vacaturegraad nam met een halve procent af tot 3,9%. Ondanks de lichte daling ligt het percentage nog ver boven het gemiddelde percentage voor Zorg & Welzijn (1,5%). Ook de tijd die het kost om personeel te werven, is licht gedaald.

Monitor
Dit zijn de conclusies uit de tweede Vacaturemonitor Doktersassistenten van 2011. De vacaturemonitor meet per regio hoe groot het arbeidsmarktprobleem voor doktersassistenten is. Voor een goed functionerende huisartsvoorziening is ondersteuning essentieel. Doktersassistenten spelen hierbij een belangrijke rol. Als hun vacatures niet snel en goed op te vullen zijn, komt de huisartsenzorg onder druk te staan. Een monitor die meet hoeveel vacatures er zijn en hoeveel er al dan niet vervuld worden, geeft een beeld van de reikwijdte van het probleem en waar het zich voordoet.

De belangrijkste uitkomsten

· Vanaf februari 2011 nam het percentage vacatures bij doktersassistenten af van 4,4 % tot 3,9 %.
· De gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen is in juni 71 dagen, dit waren in juni vorig jaar 68 dagen.
· De vacaturegraad is met 4,9 % het hoogst bij de huisartsenpraktijken. Bij de huisartsenposten is dit 2,4 %. Binnen de gezondheidscentra is het percentage hetzelfde als bij de posten.
·
Uit het rapport:
In de huidige meting is de krapte op de arbeidsmarkt iets afgenomen in vergelijking met februari 2011. Zo neemt de vacaturegraad voor het eerst sinds juni 2010 af en ook de duur van het vervullen van vacatures ontwikkelde zich gunstig. Gezien de gestaag groeiende instroom in de opleiding tot doktersassistent in de periode 2006-2009 ligt een verdere verruiming van de arbeidsmarkt voor de hand.

Bekijk het volledige rapport. De vacaturemonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Campagneteam Doktersassistent.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

PRO Professionals Resultaatgericht Opleiden

Algemeen Openbaar 21/07/2011
PRO® het nieuwe opleidingsinstituut voor (para)medische beroepen in de eerste lijn!

Trainingsaanbod nu ook in Amstelveen, Utrecht en Zwolle


PRO® is in juni van start gegaan! Inmiddels hebben diverse doelgroepleden de weg naar de trainingen van PRO gevonden. Feedback van de doelgroep is om de trainingen op meer plaatsen in Nederland aan te bieden. Reden voor Van Campen Consulting om vanaf september dit jaar de trainingen in Amstelveen, Utrecht, Amstelveen én Zaltbommel aan te bieden.


Ga snel voor meer informatie en inschrijving naar www.vancampenconsulting-pro.nl.
Leden van de NVDA krijgen over de inschrijving van de eerste twee trainingen in 2011 10 % korting. Vanaf het najaar 2011 lanceert Van Campen Consulting een nieuwe site van PRO®.

Wilt u op de hoogte blijven van het trainingsaanbod van PRO®? Klik hier en laat uw contactgegevens achter. Hierdoor maakt u tevens kans op een ‘Kleur- en kleding/stijladvies’ voor 2 personen! Doe het snel, want elke maand verloten we onder de inzendingen workshops!

Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Algemeen Openbaar 21/07/2011

SCHRIJF JE NU IN !

Voor het Jaarcongres V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners in De Eenhoorn Regardz te Amersfoort op donderdag 15 september.

 

Beste praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner (in opleiding),

Werk je in de huisartsenpraktijk, asielzoekerscentrum, verzorgingshuis of woonzorgcentrum, verpleeghuis of instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige of doe je een opleiding om in één van deze settings te gaan werken, schrijf je dan nu in voor jouw Jaarcongres op donderdag 15 september 2011.

In één dag heb je de mogelijkheid om veel kennis en praktische ‘tools’ te vergaren. Het belooft een speciaal congres te worden, dat zich onderscheidt van alle andere congressen op inhoud en kwaliteit. Na een spetterende plenaire opening door Wanda de Kanter en Pauline Dekker, longartsen en auteurs van ‘Nederland Stopt! met Roken’ en ‘Motiveren kun je leren’ kan je drie workshops bezoeken van 1½ uur per workshop. Wij garanderen je bij iedere workshop een inhoudelijke verdieping door een deskundige spreker en praktische tips door een ervaren (praktijk)verpleegkundige/ondersteuner. Klik hier voor meer informatie over het programma. Het programma is samengesteld door een ervaren congrescommissie bestaande uit Wilma Buesink, Rachel Neijman, Leonie Gilissen en Petra Cornelis onder leiding van Marjan Verschuur - Veltman. Je kan je hier online inschrijven voor het jaarcongres.

Geef je snel op want VOL=VOL.

Regardz Eenhoorin te Amersfoort ligt zeer centraal in het land en ligt pal tegenover het NS-Station Amersfoort en is dus uitstekend bereikbaar per trein. Regardz, NS en V&VN bieden je een retourtreinkaartje aan voor 20,30 euro ongeacht waar je opstapt. Kom je met de auto, dan kan je parkeren op de eigen parkeerplaats achter Regardz Eenhoorn (wel betaald).

Accreditatie wordt aangevraagd bij V&V en NVvPO.

Met vriendelijke groet,

Leonie Gilissen

Secr. V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

www.pvkpoh.nl
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Wereld Hepatitis Dag

Algemeen Openbaar 19/07/2011
Donderdag 28 juli is het Wereld Hepatitis Dag. Wereldwijd gezien is één op de twaalf mensen besmet met Hepatitis B of C en jaarlijks sterven in Nederland circa 600 mensen aan de gevolgen van hepatitis B of C. Op de site van het Nationaal Hepatitis Centrum staat onder andere informatie voor beroepsgroepen die risico lopen met deze infectieziekten in aanraking te komen.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Omgaan met spanning voor doktersassistent

Algemeen Openbaar 19/07/2011
De LHV organiseert weerbaarheidstrainingen voor doktersassistenten werkzaam bij huisartsen. Deelnemers krijgen inzicht in mentale en fysieke reacties op spanningsvolle situaties die kunnen ontstaan in de werkomgeving. Huisartsen die hun assistenten opgeven, krijgen korting als ze lid zijn van de LHV.

Lees meer op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Oproep: Rokers die willen stoppen gezocht

Algemeen Openbaar 05/07/2011
SteunbijStoppen.nl is een stoppen met roken interventie van de Universiteit Maastricht, die 3000 rokers een online interventie aanbiedt. Dit betekent dat de rokers het programma via internet zullen doorlopen. Steunbijstoppen.nl is op zoek naar huisartsen en/of praktijkondersteuners die willen helpen bij de werving van de rokers.

De rokers vullen meerdere malen een vragenlijst in. Op basis van de antwoorden die zij geven, krijgen zij tips en adviezen die hen kunnen helpen bij het stoppen met roken. De rokers zullen verdeeld worden in drie groepen. Één groep zal op maat gemaakte adviezen via tekst krijgen, de tweede groep krijgt deze adviezen in videovorm. De derde groep zal dienen als controlegroep. Deze groep krijgt een algemeen advies. De Universiteit Maastricht wil onderzoeken welke methode het meest effectief is in het bereiken van de verschillende doelgroepen.

Huisartsenpraktijken ontvangen hiervoor van ons materialen zoals flyers en een poster voor in de wachtkamer. Verdere begeleiding van u is niet vereist. Wanneer rokers behoefte hebben aan meer begeleiding of nicotinevervangers of medicijnen, dan mag dat naast ons programma aangeboden worden.

Heeft u interesse om aan dit project mee te doen? Of heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken per email huisarts@steunbijstoppen.nl  of tel: 043-388 22 26. U kunt ook kijken op www.steunbijstoppen.nl.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Kwaliteitsregister van start

Algemeen Openbaar 30/06/2011
Persbericht Kwaliteitsregister van start

Patiënten verdienen de best mogelijke zorg uitgevoerd door vakbekwame professionals. Een doktersassistent kan zich vanaf 1 juli inschrijven in het Kwaliteitsregister en maakt daarmee zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Zo is duidelijk voor patiënten, werkgevers en zorgverzekeraars dat ze met een professional te maken hebben die haar vak serieus neemt en haar kennis en kunde op peil houdt.

Professionaliteit
De doktersassistent vervult een sleutelrol in de gezondheidszorg. Steeds meer (huis)artsen dragen taken over aan hun assistenten en de zorgvraag van patiënten stijgt. Het Kwaliteitsregister, een initiatief van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, stelt de professionaliteit van doktersassistenten objectief en betrouwbaar vast. In dit register kunnen doktersassistenten zich inschrijven die een erkend beroepsdiploma hebben. Hiermee ondertekenen zij tevens de Beroepscode van de NVDA.

Elke vijf jaar volgt een herregistratie. Deze verkrijgt een doktersassistent door een minimaal aantal uren aan werkervaring op te doen en door het bevorderen van de deskundigheid, bijvoorbeeld door bij- en nascholing. Het register is ondergebracht bij KABIZ, Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg.
Vanaf 1 juli kunnen doktersassistenten zich inschrijven op www.kabiz.nl.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

CAO Huisartsenzorg akkoord

Algemeen Openbaar 29/06/2011
Gisteravond hebben de leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ingestemd met het principeakkoord voor de CAO Huisartsenzorg. Eerder al keurden de andere partijen, VHN, NVDA, CNV, ABVAKABO FNV en NVvPO het akkoord goed. De nieuwe CAO loopt van 1 april 2011 tot en met 31 december 2012. 

Registratie Kwaliteitsregister en contributie voor een groot deel vergoed.
De NVDA is zeer verheugd over de bereidheid van huisartsen te investeren in hun personeel. Zeker gezien de voorgenomen bezuinigingen door minister Schippers. In het akkoord staat de afspraak dat de werkgevers eens in de vijf jaar de kosten van (her)registratie vergoeden. Bovendien is afgesproken dat de werkgever 50 procent van de contributie aan de NVDA vergoed tot een maximum van 60 euro per jaar.

Scholing
Andere belangrijke afspraken zijn gemaakt over scholing en opleiding. De partijen erkennen het belang van het ontwikkelen en bijhouden van de vakbekwaamheid van de medewerkers. Zo heeft de werknemer recht op het volgen van tenminste 20 uur per jaar geaccrediteerde scholing op kosten van de werkgever. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg (in pdf)
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 5
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Petitie hulp stoppen met roken moet blijven

Algemeen Openbaar 22/06/2011
Het Partnership Stoppen met Roken, waaraan de NVDA deelneemt, bood 21 juni jl. een petitie aan aan de leden van de Tweede Kamer. De petitie is een protest tegen het schrappen van de vergoeding van de hulp bij het stoppen met roken. 

Het schrappen is bedoeld als besparing op de zorgkosten. Het partnership wees politiek Den Haag op de meer dan honderd miljoen euro die bespaard worden op zorg voor rokers. En op het redden van levens. Het partnership wil de vergoeding voor hulp in het basispakket houden.

De voorzitter van het Partnership Stop met Roken, prof. dr. Onno van Schayck, werd in Den Haag onder andere vergezeld door dr. Arie Nieuwenhuijsen Kruseman, voorzitter van de KNMG, en drs. Michel Rudolphie, directeur van KWF Kankerbestrijding.

Persbericht Partnership Stoppen met Roken

De petitie die overhandigd werd (pdf)
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Tweede meting tekort aan doktersassistenten

Algemeen Openbaar 22/06/2011
In opdracht van het Campagneteam Doktersassistent is de tweede vacaturemonitor van dit jaar uitgezet. De vacaturemonitor meet per regio hoe groot het arbeidsmarktprobleem voor doktersassistenten is. Hiermee volgt het campagneteam de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van doktersassistenten. Een hoge respons levert een betrouwbaar beeld op van de arbeidsmarkt. Huisartspraktijken, -posten en gezondheidscentra hebben een uitnodiging voor deelname ontvangen.

Meer informatie op de site van het Campagneteam Doktersassistenten
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Persbericht bezuinigingen doktersassistent

Algemeen Openbaar 14/06/2011
De NVDA verstuurt een persbericht naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de huisartsenzorg. Dit treft vooral onze beroepsgroep. En dat mag niet gebeuren De NVDA komt op voor uw belangen.

Persbericht:
Zeer onthutst en verbaasd is de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, over de bezuinigingen op de huisartsenzorg door minister Schippers van VWS. De voorgenomen bezuiniging van 132 miljoen euro kost een gemiddelde huisartsenpraktijk de helft aan doktersassistenten.

Onaanvaardbaar, vindt Gerda van Baggem, voorzitter van de NVDA in Utrecht. Van Baggem stelt dat om de zorg betaalbaar en efficiënt te houden juist een investering nodig is in doktersassistenten.

Het beeld van de assistent die alleen de telefoon aanneemt, is achterhaald. Het beroep van doktersassistent is door de grote zorgvraag en de verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg sterk veranderd. Steeds vaker verricht de doktersassistent veel voorkomende medische handelingen, zoals het maken van een uitstrijkje, het behandelen van wonden, het meten van de bloeddruk, het uitspuiten van oren, de controle van chronisch zieken, et cetera. Het overnemen van deze taken werkt kostenbesparend.

Huisartsen zijn onacceptabel slecht bereikbaar, blijkt uit recent onderzoek door de IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV, acht 1,6 assistent per normpraktijk (2350 patiënten) noodzakelijk om goede zorg te bieden. De bezuinigingen leiden tot 0,5 assistent per normpraktijk minder, waardoor de bereikbaarheid nog slechter wordt.

Bezuinigen op deze beroepsgroep is dus een slechte zaak voor patiënten, aldus Van Baggem. De doktersassistent draagt juist fors bij aan een efficiënte, doelmatige en betaalbare gezondheidszorg. Hierop korten is de omgekeerde wereld. En de patiënt is de dupe.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 2
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Advies Gezondheidsraad baarmoederhalskanker

Algemeen Openbaar 08/06/2011
De Gezondheidsraad (GR) adviseert de minister van VWS verbeteringen door te voeren in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zo pleit de GR voor het gebruik van een nieuwe test die ook het risico op dit soort kanker test. De minister neemt voor september een standpunt in over het advies.

Het huidige onderzoek is al goed, maar het kan nog beter. De Gezondheidsraad adviseert om een nieuwe test te gebruiken. Deze hrHPV-test is gevoeliger dan de bestaande test. Bij de bestaande test wordt gekeken naar celafwijkingen. Met de nieuwe test wordt gekeken of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker. Dus dat is in een vroeger stadium.

Meer informatie kunt u vinden op www.bevolkingsonderzoeknaarbaarmoederhalskanker.nl

Advies Gezondheidsraad (mei 2011)

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Handleiding griepprik herzien

Algemeen Openbaar 07/06/2011
De jaarlijkse herziening van de Handleiding Influenzavaccinatie is klaar. In de handleiding is uitgebreide informatie te vinden over de organisatie en uitvoering van de griepprik in de huisartsenpraktijk. Handig zijn een lijst met veelgestelde vragen, een toelichting op de informatieplicht aan patiënten en informatie over het bestellen van de vaccins.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Commentaar gevraagd op richtlijn Huid

Algemeen Openbaar 31/05/2011
Hierbij treft u de concept versie van de JGZ richtlijn Huid aan. Uw mening is welkom over de volgende punten:
 • Is deze richtlijn met website en bijlage duidelijk?
 • Hebt u specifieke punten ter correctie of aanvulling? Noemt u daarbij svp pagina- en regelnummer waarop uw opmerking betrekking heeft.
 • Hebt u andere punten?
 • Op welke manier zou u de richtlijn en de bijlage wetenschappelijke onderbouwing gepubliceerd willen zien (digitaal of gedrukt)?
Uw reactie heel graag uiterlijk 1 juli 2011 naar Mascha Kamphuis, jeugdarts KNMG, onderzoeker TNO,
mascha.kamphuis@tno.nl


Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Campagneteam pakt tekort doktersassistenten aan!

Algemeen Openbaar 30/05/2011
Persbericht, mei 2011

Campagneteam pakt tekort doktersassistenten aan
 


Er moeten in de eerstelijnszorg meer stageplaatsen komen voor doktersassistenten. Dat is noodzakelijk om een einde te maken aan het groeiende tekort aan doktersassistenten in huisartsenpraktijken, eerstelijnscentra, gezondheidscentra, huisartsenposten en zorggroepen. Om die stageplaatsen te realiseren presenteert het Campagneteam Doktersassistent, een samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, vandaag drie producten om alle betrokkenen hierbij te ondersteunen.

Er zijn méér doktersassistenten nodig in de eerste lijn. Nu al ligt de gemiddelde vacaturegraad voor doktersassistenten bij huisartsenpraktijken met 5,2% ver boven het gemiddelde voor Zorg & Welzijn (1,5%). Door het tekort aan stageplaatsen hanteren sommige opleidingen een leerlingenstop, omdat zij geen stageplaatsen meer kunnen garanderen. Uitbreiding van het aantal stageplaatsen is dus een eerste vereiste om het tekort aan doktersassistenten aan te pakken.

Een jaar geleden hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de CAO’s Huisartsenzorg en Gezondheidscentra het Campagneteam Doktersassistent opgericht, om initiatieven te ontwikkelen voor uitbreiding van het aantal stageplaatsen. Vandaag, tijdens de slotbijeenkomst van het Campagneteam, worden drie producten gepresenteerd, waarmee huisartsenvoorzieningen en opleidingen het aantal stages en de kwaliteit van de stages kunnen verbeteren.

Het gaat om de volgende producten:
• De Stagewijzer Doktersassistent. Dit is een handig hulpmiddel voor stagebegeleiders bij de organisatie van een stage.
• De Regiowijzer Arbeidsmarkt Doktersassistenten. Deze Regiowijzer bevat een stappenplan om tot goede inhoudelijke samenwerking te komen op het gebied van: stages, de kwaliteit van de opleiding, loopbaanbeleid, examinering en administratieve taken rond opleiden. De Regiowijzer is gericht op alle organisaties en professionals in de eerstelijnszorg die te maken hebben met arbeidsmarktproblematiek.
• Het Beroepsbeeld. Een actuele, toekomstgerichte beschrijving van het beroep doktersassistent en de loopbaanmogelijkheden voor doktersassistenten.

Hansmaarten Bolle, voorzitter van het Campagneteam: “Het tekort aan doktersassistenten kan op de lange termijn de kwaliteit van de huisartsenzorg bedreigen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om meer opleidingsplekken te creëren en de samenwerking met de opleiding te verbeteren. Uit de vacaturemonitor die we elke vier maanden uit laten voeren, vallen vooral de regionale verschillen op. Elke regio kan met de producten die we vandaag presenteren naar oplossingen zoeken die op de eigen situatie zijn toegespitst.”

Samenstelling Campagneteam
Het Campagneteam Doktersassistenten is een samenwerkingsverband van:
· Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
· Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN)
· Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG)
· Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
· ABVAKABO/FNV
· CNV Publieke Zaak
Partner in het project is het kenniscentrum Calibris. Nauw werd samengewerkt met de ROC’s met een opleiding doktersassistent. Het ministerie van VWS heeft subsidie verleend.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg is getekend

Algemeen Openbaar 24/05/2011
Het principeakkoord van de CAO Huisartsenzorg met als looptijd 1 april 2011 tot 31 december 2012 is door alle partijen ondertekend. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier downloaden.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Bereikbaarheid huisarts bij spoed nog steeds onvoldoende

Algemeen Openbaar 18/05/2011
De Inspectie van de Gezondheidszorg zegt in haar rapport d.d. mei 2011 dat de telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken nog steeds onvoldoende is:
 • De bereikbaarheid voor spoedoproepen is nog steeds onder de maat en weinig verbeterd ten opzichte van 2008. Alle bijna 4400 huisartsenpraktijken in Nederland zijn gebeld met een spoedoproep.
 • Een op de vier huisartsenpraktijken beantwoordde een spoedoproep niet binnen de vastgestelde normtijd van 30 seconden of had geen spoedvoorziening. Met een op de acht praktijken kon geen contact worden gekregen binnen 90 seconden. De bereikbaarheid was het laagst in de middaguren en praktijken in de grote stedelijke gebieden waren gemiddeld slechter bereikbaar dan die op het platteland.
 • Een positieve ontwikkeling is dat een grote meerderheid van de praktijken (95%) inmiddels een aparte spoedvoorziening heeft. Uit het onderzoek blijkt dat dit de bereikbaarheid voor spoedoproepen sterk verbetert.
 • Bij 426 huisartsenpraktijken werd de spoedoproep beantwoord via een antwoordapparaat. Eén op de vijf antwoordapparaten verwees de patiënt niet op de juiste manier.
 • Voor normale oproepen is de situatie sinds 2008 niet substantieel verbeterd. Dit blijkt uit een steekproef waarbij een kwart van alle huisartsenpraktijken is gebeld. 40% van de patiënten dat belt krijgt niet binnen 2 minuten een persoon aan de telefoon. Een derde van de telefoontjes wordt zelfs niet binnen 10 minuten beantwoord.
 • Solopraktijken zijn veel slechter bereikbaar dan groepspraktijken, zowel voor spoed als voor normale oproepen. Bijna 9% van de solopraktijken voldoet ook niet aan de verplichting om via een aparte spoedvoorziening bereikbaar te zijn (spoednummer, of een nummer met een optie ‘spoed’ in het keuzemenu).
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

NVDA jaarverslag 2010

Algemeen Openbaar 16/05/2011
In het jaar 2010 lag de nadruk op het kwaliteitsregister voor doktersassistenten. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de opname van de doktersassistent in de wet BIG.

In dit jaarverslag ook aandacht voor de ontwikkelingen m.b.t. de arbeidsmarkt problematiek.

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2010.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Presentatie CBO-richtlijn en Zorgboek Osteoporose

Algemeen Openbaar 12/05/2011
De 3e herziene CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie en de patiëntenversie daarvan, het Zorgboek Osteoporose, worden op woensdag 18 mei vanaf 15.00 uur in Amsterdam gepresenteerd. De richtlijn biedt zorgprofessionals een uniforme, duidelijke werkwijze voor de diagnose en behandeling van osteoporose. De bijeenkomst is toegankelijk voor zorgprofessionals, mensen met osteoporose, direct betrokkenen en andere geïnteresseerden.

Meer informatie en aanmelding op www.osteoporosevereniging.nl

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Slotbijeenkomst Campagneteam doktersassistent

Algemeen Openbaar 12/05/2011
Het Campagneteam Doktersassistent presenteert tijdens de slotbijeenkomst op donderdag 26 mei a.s. een aantal producten om eenvoudig de stap naar een stagiaire in de huisartsenvoorziening te zetten. Meer stageplekken is immers een belangrijke stap naar meer doktersassistenten.

Het Campagneteam heeft hard gewerkt aan oplossingen voor het tekort aan gediplomeerde doktersassistenten. Op 26 mei presenteert het Campagneteam haar producten en resultaten: bijvoorbeeld de Stagewijzer, met praktische informatie over het begeleiden van een stagiaire en de Regiowijzer, die handvatten biedt om de samenwerking met opleidingen en andere partners in uw regio te verbeteren.

Iedereen die betrokken is of was bij de regionale pilots ‘stagesamenwerking’, bij de werkgroepen, bij de opleidingen en praktijkbegeleiding of als betrokkene bij een van de nieuwe instrumenten, is van harte welkom. Wie het initiatief wil nemen voor stagesamenwerking of wie wil werken aan verbetering van de stages, is natuurlijk ook welkom. De bijeenkomst is op 26 mei a.s. van 12.00 tot 17.00 uur in de Domus Medica in Utrecht. Wilt u de bijeenkomst bijwonen, stuur een mail naar bureau@vhned.nl.

De producten van het Campagneteam zijn vanaf juni 2011 verkrijgbaar via www.campagneteamdoktersassistent.nl of via bureau@vhned.nl
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

ZZP'er? Meld je aan!

Algemeen Openbaar 21/04/2011
Ben je doktersassistent en ZZP'er ? Dan is het volgende van belang voor jou.

Er staan nogal wat veranderingen op stapel : denk aan de wet BIG, het Kwaliteitsregister...
Daarom willen we deze groep collega's inventariseren, om eventueel in een later stadium elkaar te ontmoeten, verder te praten over deze veranderingen en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Samen staan we immers sterker. Lijkt dit je wat, meld je dan aan bij Edith van de Wal, invalassistente@gmail.com, onder vermelding van je naam, woonplaats en de duur van je ZZP’er-schap. Alvast hartelijk dank.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Ook in 2011 tekort aan doktersassistenten

Algemeen Openbaar 21/04/2011
De eerste Vacaturemonitor Doktersassistenten van 2011 bevestigt wederom het tekort aan gediplomeerde doktersassistenten. Vooral de tijd die nodig is om een vacature te vervullen is gestegen. Een belangrijke oplossing is het vergroten van het aantal beschikbare stageplaatsen.
De vacaturemonitor meet per regio hoe groot het arbeidsmarktprobleem voor doktersassistenten is. De belangrijkste uitkomsten van het eerste kwartaal van 2011:
 • Vanaf juni 2010 tot februari 2011 nam het percentage vacatures bij doktersassistenten toe tot 4,4%. Het percentage ligt echter nog onder het niveau van februari 2010 (4,7%).
 • De gemiddelde tijd die nodig was om een vacature te vervullen nam toe van 68 dagen in juni 2010 tot 82 dagen nu.
 • De vacaturegraad is met 5,2% in oktober het hoogst bij de huisartsenpraktijken. Bij de huisartsenposten is dit 2,7%. Binnen de gezondheidscentra is een stijging te zien.
 • Het hoogste percentage vacatures doet zich voor in regio Noordwest. Ook in Oost is het percentage vacatures toegenomen. De regio’s Midden,Noord en Zuidoost laten een daling zien.

Bekijk het volledige rapport. De vacaturemonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Campagneteam Doktersassistent. Op 26 mei presenteert het Campagneteam verschillende producten om het organiseren en begeleiden van stages te verbeteren.
Meer informatie bij projectleider Femmy-Anne Snijders, bureau@vhned.nl.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Leden stellen de kwaliteitscriteria vast

Algemeen Openbaar 06/04/2011
De leden van de NVDA hebben op de Algemene Ledenvergadering van 2 april de kwaliteitscriteria voor het register van doktersassistenten vastgesteld. Dit kwaliteitsregister legt de professionaliteit van doktersassistenten objectief vast. Het Kwaliteitsregister zal in de loop van 2011 van start gaan. Klik hier voor de definitieve versie

Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Kamer debatteert over de wet BIG

Algemeen Openbaar 08/03/2011
De Kamer debatteert donderdag 10 maart 2011 over een paar wijzigingsvoorstellen mbt de wet BIG. Ook opname van de doktersassistent in de wet BIG komt dan aan de orde. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft per brief haar eerste reactie aan de Kamer gegeven. Hierin zegt zij ook, dat zij geen voorstander is van opname van de doktersassistent in de BIG. NVDA-voorzitter Gerda van Baggem heeft de minister onderstaande reactie gestuurd. Samengevat:   
 • De minister vindt opname niet noodzakelijk omdat de DA onder toezicht en verantwoordelijkheid vd arts werkt. Dit beeld is niet volledig: de DA doet heel veel medische handelingen zelfstandig (van uitstrijkjes tot zelfstandige themaspreekuren), dit als gevolg vd toenemende delegatie aan en sterke inhoudelijke groei van het beroep DA. De doktersassistent die alleen administratief werkt, is een zeer kleine minderheid. Het is dus wel degelijk in rechtstreeks belang patiënt dat er kwaliteitswaarborgen voor de DA zijn.
 • Kwaliteitseisen zijn er nu zo goed als niet. Minimaal 80% vd DA's is MBO-4 gediplomeerd, werken de ervaren DA's zeker op hbo-niveau, maar dit doet men uit zichzelf. Er zijn nu geen opleidingseisen; alleen de bekwaam is bevoegdregel
 • NVDA werkt aan Kwaliteitsregister voor DA's; de prikkel voor DA's zich hier in te schrijven wordt minder groot als vanuit de overheid (extra) eisen uitblijven;
 • Het uitblijven van kwaliteitsbewaking en harde eisen kan het beroep in de toekomst doen vervlakken én minder aantrekkelijk maken;
 • Uitholling van het beroep doktersassistent heeft daarmee ook forse economische gevolgen; nu doet de DA veel medische handelingen die dan naar de hbo-collega's (of zelfs terug naar arts) zouden gaan; dit is een veel duurdere optie voor zeker de eerstelijn (huisartsenpraktijken en -posten) en daarnaast de tweede lijn.
 • Juist optimale inzet van de doktersassistent (taakdifferentiatie) draagt bij aan betaalbare gezondheidszorg.
 • Artsenorganisaties LHV en VHN, en de LVG steunen opname van de DA in de BIG
 • De minister lijkt twijfels te hebben tav MBO-beroepen in de wet BIG en precedentwerking (hoeveel beroepen volgen dan nog?). Echter beroepen als MBO-4 verpleegkundige en apothekersassistent ZIJN reeds opgenomen in de wet BIG, resp. art. 3 en art. 34.
Voor meer informatie kijk op onze pagina de doktersassistent in de wet BIG.
Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Reactie onderzoek Ouders Online

Algemeen Openbaar 07/03/2011
De reactie van de AJN, V&VN en NVDA op het onderzoek Ouders Online naar de ervaringen met de jeugdgezondheidszorg kunt u hier lezen. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn helder en herkenbaar. Wij delen met Ouders Online de conclusie dat contact, communicatie en continuïteit de belangrijkste voorwaarden zijn voor een goede preventieve gezondheidszorg voor onze kinderen.

Net zoals wij dat eerder met de ervaringen en suggesties van ouders uit onze eigen landelijke en lokale klanttevredenheids-onderzoeken deden, zullen wij met de gegevens die uit het onderzoek van Ouders Online komen opnieuw kritisch kijken naar de communicatie en organisatie van onze contacten met ouders en kinderen.
Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Nieuwe metingen op arbeidsmarkt doktersassistent

Algemeen Openbaar 15/02/2011


Begin februari 2011 is de nieuwe Vacaturemonitor Doktersassistenten van start gegaan. Hiermee blijft het Campagneteam Doktersassistent de ontwikkelingen volgen op de arbeidsmarkt van doktersassistenten. De huisartspraktijken, -posten en gezondheidscentra zijn uitgenodigd om de monitor in te vullen. Een hoge respons levert een betrouwbaar beeld op van de arbeidsmarkt.

 De vacaturemonitor meet per regio hoe groot het arbeidsmarktprobleem voor doktersassistenten is. In 2010 is de vacaturemonitor voor het eerst uitgevoerd.  De cijfers uit 2010  bevestigen het tekort aan gediplomeerde doktersassistenten. In huisartsenpraktijken en -posten is de meeste behoefte aan doktersassistenten. De vacaturemonitor meet hoeveel vacatures er zijn en hoeveel er al dan niet vervuld worden. Dit geeft een beeld van de reikwijdte van het probleem en waar eventuele krapte op de arbeidsmarkt zich voordoet. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om verdere stappen te ondernemen.

Het Campagneteam Doktersassistent is een initiatief van VHN, NVDA, LVG, LHV, vakbonden CNV en FNV, ondersteund door Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport. Het Campagneteam werkt aan oplossingen voor het tekort op de arbeidsmarkt van doktersassistenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femmy-Anne Snijders (projectleider), via bureau@vhned.nl.

 

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Geld voor stagesamenwerking

Algemeen Openbaar 08/02/2011

Er zijn te weinig stageplaatsen binnen de huisartsenzorg. Om deze te doorbreken is stagesamenwerking tussen verschillende partijen nodig. Calibris heeft geld beschikbaar gesteld om de samenwerking tussen huisartsen, branchepartijen en roc's voor het opleiden van de doktersassistent aan te moedigen. Dit is de stimuleringsregeling 'Stagesamenwerking opleiding Doktersassistent in de Huisartsenzorg'.

Meer informatie over de stimuleringsregeling en een aanvraagformulier vindt u op de website van Calibris.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Uitspraak kort geding NVvPO

Algemeen Openbaar 03/02/2011

Op 2 februari 2011 heeft de Voorzieningenrechter te Utrecht beslist dat de vordering van de NVvPO, om te mogen toetreden tot het CAO Huisartsenzorg overleg, wordt toegewezen. Dit is een voorlopige beslissing omdat in de bodemprocedure pas een definitief besluit wordt genomen. Indien u de uitspraak wilt lezen, kan dat op www.rechtspraak.nl onder nummer LJN BP 2223.

Secretariaat NVDA
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen

Brief tegen versoepeling rookverbod

Algemeen Openbaar 18/01/2011

Op 12 januari 2011 hebben een groot aantal partijen uit de zorg, wetenschap en samenleving een brief aan de eerste en tweede kamer gestuurd, waarin zij hun zorg uiten over het versoepelen van het rookverbod. Ook NVDA-voorzitter Gerda van Baggem heeft deze brief mede-ondertekend.

Communicatie Communicator
Aantal reacties: 0
Indien u ingelogd bent kunt u zelf ook berichten plaatsen